Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Divdabja jēdziens Darbības vārda divdabja forma (jēdziens, pazīmes, veidošanas principi).
2. Lokāmie divdabji Lokāmie darāmās un ciešamās kārtas divdabji (pazīmes, galotnes un izskaņas).
3. Divdabis ar -ošs, -oša Lokāmais darāmās kārtas tagadnes divdabis (veidošana, pazīmes, lietošana).
4. Divdabji ar -is, -ies, -usi, -usies Lokāmais darāmās kārtas pagātnes divdabis (veidošana, pazīmes, lietošana).
5. Divdabji ar -ams, -ama, -āms, -āma Lokāmais ciešamās kārtas tagadnes divdabis (veidošana, pazīmes, lietošana).
6. Divdabji ar -ts, -ta Lokāmais ciešamās kārtas pagātnes divdabis (veidošana, pazīmes, lietošana).
7. Daļēji lokāmie divdabji Daļēji lokāmais divdabis (veidošana, pazīmes, lietošana, pareizrakstība).
8. Nelokāmie divdabji Nelokāmie divdabji (veidošana, pazīmes, lietošana, pareizrakstība).

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nenoteiksmes celms 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nenoteiksmes celma veidošana no nenoteiksmes formas tiešajiem un atgriezeniskajiem darbības vārdiem.
2. Tagadnes celms 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Tagadnes celma veidošana no nenoteiksmes formas tiešajiem un atgriezeniskajiem darbības vārdiem.
3. Pagātnes celms 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pagātnes celma veidošana no nenoteiksmes formas tiešajiem un atgriezeniskajiem darbības vārdiem.
4. Darbības vārda celms 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nenoteiksmes, tagadnes un pagātnes celma veidošana no nenoteiksmes formas tiešajiem un atgriezeniskajiem darbības vārdiem.
5. Divdabja ar -ošs, -oša dzimte 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Lokāmā darāmās kārtas tagadnes divdabja veidošana no nenoteiksmes formas. Divdabja saskaņošana dzimtē. Divdabja nenoteiktās galotnes.
6. Divdabja ar -ošs, -oša skaitlis 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Lokāmā darāmās kārtas divdabja veidošana vīriešu dzimtē no nenoteiksmes formas. Divdabja saskaņošana skaitlī. Divdabja nenoteiktās galotnes.
7. Divdabja ar -ošs, -oša pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Lokāmā darāmās kārtas tagadnes divdabja pareizrakstība nominatīva locījumā. Risinājuma soļos dota pārbaudes forma divdabim ar izskaņu -ošs vienskaitļa nominatīva locījumā.
8. Divdabis ar -ošs, -oša teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Lokāmā darāmās kārtas divdabja darināšana un lietošana teikumā.
9. Divdabis ar -is, -ies, -usi, -usies 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Lokāmā darāmās kārtas pagātnes divdabja saskaņošana teikumā.
10. Divdabis ar -is, -ies, -usi, -usies 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Lokāmā darāmās kārtas pagātnes divdabja pazīšana teikumā. Risinājuma soļos dots divdabja uzdevums teikumā.
11. Divdabja ar -is, -usi dzimte 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Lokāmā darāmās kārtas pagātnes divdabja veidošana no nenoteiksmes formas (no tiešajiem un atgriezeniskajiem darbības vārdiem). Divdabja saskaņošana dzimtē. Divdabja nenoteiktās galotnes.
12. Lokāmie darāmās kārtas divdabji 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Lokāmā darāmās kārtas tagadnes un pagātnes divdabja atšķiršana.
13. Divdabis ar -ams, -āms 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Lokāmā ciešamās kārtas tagadnes divdabja pareizrakstība vienskaitļa nominatīva formā (vīriešu dzimtē).
14. Divdabja ar -ams, -ama dzimte 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Lokāmā ciešamās kārtas tagadnes divdabja veidošana sieviešu un vīriešu dzimtē no nenoteiksmes formas. Divdabja nenoteiktās galotnes.
15. Divdabja ar -ts, -ta rakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Lokāmā ciešamās kārtas pagātnes divdabja pareizrakstība.
16. Divdabja ar -ts, -ta dzimte 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Lokāmā ciešamās kārtas pagātnes divdabja veidošana sieviešu un vīriešu dzimtē no nenoteiksmes formas. Divdabja nenoteiktās galotnes.
17. Divdabis ar -ts, -ta teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Lokāmā ciešamās kārtas pagātnes divdabja pazīšana teikumā. Risinājuma soļos dots divdabja skaitlis, dzimte un galotne (noteiktā/nenoteiktā).
18. Daļēji lokāmo divdabju rakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Daļēji lokāmo divdabju pareizrakstība (tiešie un atgriezeniskie divdabji, divdabji ar garo piedēkļa patskani pirms divdabja izskaņas, divdabji ar saknes līdzskani pirms divdabja izskaņas). Risinājuma soļos dota pareizā rakstība nepareizajiem variantiem.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības vārda celms 00:00:00 vidēja 4p. Nenoteiksmes, tagadnes un pagātnes celma noteikšana, ja darbības vārds dots nenoteiksmes formā. Risinājuma soļos dots paraugs celmu veidošanā, minēti divdabji, kuri tiek veidoti no attiecīgajiem celmiem.
2. Divdabju pareizrakstība 00:00:00 vidēja 4p. Lokāmo un daļēji lokāmo divdabju pareizrakstība.
3. Divdabis teikumā 00:00:00 vidēja 3p. Divdabja noteikšana teikumā. Risinājuma soļos dotas divdabju pārskata tabulas, darbības vārds, no kura darināts divdabis, divdabja veids.