Lokāmie ciešamās kārtas tagadnes divdabji izsaka iespējamību par priekšmeta lietojumu vai darbības norises vietu.
Piemērs:
dzeramais ūdens – ūdens, ko var dzert
guļamā istaba – istaba, kurā var gulēt
 
Šiem divdabjiem piemīt darbības vārda un īpašības vārda daba.
Tiem, tāpat kā īpašības vārdiem, ir:
 1. dzimte – sieviešu un vīriešu;
  lasāmā grāmata – sieviešu dzimte
  lasāmais žurnāls – vīriešu dzimte
   
 2. skaitlis – vienskaitlis un daudzskaitlis;
  lasāmā grāmata – vienskaitlis
  lasāmās grāmatas – daudzskaitlis
   
 3. locījumi;
  lasāmā grāmata – vienskaitļa nominatīvs
  lasāmo grāmatu – vienskaitļa akuzatīvs
   
 4. noteiktā un nenoteiktā galotne;
  lasāma grāmata – nenoteiktā galotne;
  lasāmā grāmata – noteiktā galotne
 
Lokāmos ciešamās kārtas tagadnes divdabjus veido no darbības vārda tagadnes celma, pievienojot divdabim raksturīgo izskaņu-ams, -ama, -āms, -āma.
 
Nenoteiksme
Tagadnes forma
Tagadnes celms
Divdabis
pacelt
[es] paceļu
paceļ
paceļams
paceļama
Svarīgi!
Lokāmos ciešamās kārtas tagadnes divdabjus neveido no atgriezeniskajiem* darbības vārdiem.
 
Teikumā šie divdabji ir apzīmētāji un izteicēji.
 
Apzīmētājs
Izteicējs
Pazīstams aktieris pirms katras izrādes kafejnīcā pērk smalkmaizītes.

kāds aktieris? – pazīstams
Aktieris plašākai publikai ir pazīstams kopš saņēma Spēlmaņu nakts balvu.

kāds ir aktieris? – [ir] pazīstams

Ja divdabis veidots no III konjugācijas darbības vārdiem, kam nenoteiksmē ir izskaņa -īt, -īties, -ināt, -ināties, tad lokāmajam ciešamās kārtas tagadnes divdabim izskaņā rakstāms garais patskanis ā.
 
mācīt
mācāms
mācāma
meklēt
meklējams
meklējama
 
 
* Atgriezeniskie darbības vārdi nenoteiksmē beidzas ar galotni -ties.