Lokāmie ciešamās kārtas pagātnes divdabji izsaka jau notikušu darbību.
Piemērs:
lasīta grāmata – grāmata, kas jau ir izlasīta
adīts džemperis – džemperis, kas jau ir noadīts
Šiem divdabjiem piemīt darbības vārda un īpašības vārda daba.
Tiem, tāpat kā īpašības vārdiem, ir:
 1. dzimte – sieviešu un vīriešu;
  lasīta grāmata – sieviešu dzimte
  lasīts žurnāls – vīriešu dzimte
   
 2. skaitlis – vienskaitlis un daudzskaitlis;
  lasīta grāmata – vienskaitlis
  lasītas grāmatas – daudzskaitlis
   
 3. locījumi;
  lasīta grāmata – vienskaitļa nominatīvs
  lasīto grāmatu – vienskaitļa akuzatīvs
   
 4. noteiktā un nenoteiktā galotne;
  lasīta grāmata – nenoteiktā galotne;
  lasītā grāmata – noteiktā galotne
 
Lokāmos ciešamās kārtas pagātnes divdabjus veido no darbības vārda nenoteiksmes celma, pievienojot divdabim raksturīgo izskaņu -ts, -ta.
 
Darbības vārds nenoteiksmē
Nenoteiksmes celms
Divdabis
lasīt
lasī
lasīts
lasīta

Teikumā šie divdabji ir apzīmētāji un izteicēji.
Apzīmētājs
Izteicējs
Lasītā grāmata lika aizdomāties.
kāda grāmata? – lasītā
Visas Enidas Blaitones grāmatas jau ir lasītas.
kādas ir grāmatas? – [ir] lasītas
Lokāmā ciešamās kārtas pagātnes divdabja pareizrakstība
Tā kā divdabja izskaņā, tāpat kā nenoteiksmes galotnē, ir līdzskanis t, kas iespaido blakus esošos līdzskaņus, tad arī šī divdabja rakstībā jāievēro tie paši pareizrakstības noteikumi, kas attiecas uz nenoteiksmes pareizrakstību.
 
Divdabja izskaņā ir nebalsīgais līdzskanis t, ja pirms šī līdzskaņa vārdā atrodas balsīgs līdzskanis, tad arī tas izrunā kļūst nebalsīgs.
Piemērs:
nogāzts – [nogāsc]
apģērbts – [abģērpc]
Lai pārliecinātos par pareizā līdzskaņa rakstību pirms divdabja izskaņas, darbības vārds, no kura veidots divdabis, jāpārveido pagātnē.
Piemērs:
nogāzts – nogāza
apģērbts – apģērba
 
Minētajam likumam ir arī izņēmumi.
 1. Ja pagātnē dzirdams dz, tad nenoteiksmē un divdabī tā vietā rakstāms g.
  izkliedza – izkliegt - izkliegts
  palūdza – palūgt - palūgts
   
 2. Ja pagātnē dzirdams c, tad nenoteiksmē un divdabī tā vietā rakstāms k.
  paveica – paveikt - paveikts
   
 3. Ja pagātnē dzirdams t vai d, tad nenoteiksmē un divdabī to vietā rakstāms s.
  pameta - pamest - pamests
  aizveda - aizvest - aizvests
Vīriešu dzimtes vienskaitļa nominatīva divdabja izskaņa -ts tiek izrunāta kā [c]. Latviešu valodā piedēkļa un galotnes sadurā izrunā šādas skaņu pārmaiņas notiek, bet rakstīt gan tā nedrīkst.
Lai pareizi rakstītu lokāmo ciešamās kārtas vīriešu dzimtes divdabi vienskaitļa nominatīvā, ir:
 1. jāatceras, ka neviens lokāmais vārds nevienā locījumā nekad nebeidzas ar līdzskani c;
 2. vai jāpārveido divdabis citā locījuma formā, kur skaidri dzirdams piedēkļa līdzskanis t pirms galotnes līdzskaņa s, piemēram, noburts – noburti.
  
Atsauce:
Latviešu valoda 6. klasei/Dzintra Paegle. -Rīga : Zvaigzne ABC, 1996. -199 lpp.:il. - izmantotā literatūra: 175.- 119.lpp.