Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

4p.
1. Divdabja ar -ošs, -oša pareizrakstība 1p.
2. Divdabis ar -ams, -āms 1p.
3. Divdabja ar -ts, -ta rakstība 1p.
4. Daļēji lokāmo divdabju rakstība 1p.