Lokāmie darāmās kārtas tagadnes divdabji nosauc priekšmeta vai dzīvas būtnes stāvokli, kurā tas atrodas konkrētajā brīdī.
Piemērs:
ziedoša ābele – ābele, kas šobrīd zied
smejošs bērns – bērns, kas pašlaik smejas
 
Šiem divdabjiem piemīt darbības vārda un īpašības vārda daba.
Tiem, tāpat kā īpašības vārdiem, ir:
 1. dzimte – sieviešu un vīriešu;
  ziedoša ābele – sieviešu dzimte
  ziedošs krūms – vīriešu dzimte
   
 2. skaitlis – vienskaitlis un daudzskaitlis;
  ziedoša ābele – vienskaitlis
  ziedoši dārzi – daudzskaitlis
   
 3. locījumi ar noteiktajām un nenoteiktajām galotnēm;
  ziedoša ābele – nenoteiktā galotne, vienskaitļa nominatīvs
  ziedošā ābele – noteiktā galotne, vienskaitļa nominatīvs
  ziedošajām ābelēm – noteiktā galotne, daudzskaitļa datīvs
 
Lokāmos darāmās kārtas tagadnes divdabjus veido no darbības vārda tagadnes celma, pievienojot divdabim raksturīgo izskaņu.
 
Nenoteiksme
Vienskaitļa 1. personas tagadnes forma
Tagadnes celms
Divdabis
ziedēt
[es] ziedu
zied
ziedošs
ziedoša
tecēt
[es] teku
tek
tekošs
tekoša
 
Teikumā šie divdabji visbiežāk ir apzīmētāji.
Piemērs:
Ziedošās ābeles izskatījās brīnišķīgi.
kādas ābeles? - ziedošās
 
Agrāk lokāmo darāmās kārtas tagadnes divdabi veidoja tikai no nepārejošiem* darbības vārdiem. Mūsdienās tas tiek veidots arī no pārejošiem darbības vārdiem, bet ieteikums ir pēc iespējas izvairīties no šī divdabja lietošanas – divdabja izskaņas šņāceņi nav labskanīgi.
Svarīgi!
Lokāmos darāmās kārtas tagadnes divdabjus neveido no atgriezeniskajiem** darbības vārdiem.
Ja vien teikuma un domas saturs to pieļauj, labāk divdabja vietā lietot īpašības vārdu vai citu divdabi, piemēram, lokāmo ciešamās kārtas divdabi ar izskaņām -ams, -ama.
 
Divdabja lietojums
Īpašības vārda lietojums
draudoši apstākļi
draudīgi apstākļi
izšķirošs vārds
izšķirīgais vārds
 
Nepieļaujama ir divdabja lietošana no svešvalodām aizgūtās konstrukcijās.
 
Nepareizi
Pareizi
nospiedošais vairākums
vairākums
tekošais autobuss
kārtējais autobuss
vadošais darbinieks
galvenais darbinieks
sekojoši uzdevumi
šādi uzdevumi

* Ja darbības vārds var atbildēt uz jautājumu ko?, tad tas ir pārejošs.
meklēt – ko meklēt? – grāmatu, draugu, zeķes utt. – pārejošs
stāvēt? – ko stāvēt? – nevar atbildēt – nepārejošs
 
** Atgriezeniskie darbības vārdi nenoteiksmē beidzas ar galotni -ties.
mazgāties
smieties

 
Atsauce:
Latviešu valoda 6. klasei/Dzintra Paegle. -Rīga : Zvaigzne ABC, 1996. -199 lpp.:il. - izmantotā literatūra: 109., 160.lpp.