Lokāmajiem divdabjiem piemīt darbības vārda un īpašības vārda daba.
 
Lokāmos divdabjus iedala divās apakšgrupās:
  1. darāmās kārtas divdabji – norāda darītāju ar vārdu, ko tie paskaidro;
  2. ciešamās kārtas divdabji – kopā ar vārdu, ko tie paskaidro, nenorāda darbības veicēju, minēts tiek tas, kas “cieš” darbības rezultātā.
 
Lokāmie darāmās kārtas divdabji
 
Lokāmo darāmās kārtas tagadnes divdabju izskaņas
Lokāmo darāmās kārtas tagadnes divdabju piemēri
Lokāmo darāmās kārtas pagātnes divdabju izskaņas
Lokāmo darāmās kārtas pagātnes divdabju piemēri
-ošs
-oša
rakstošs
rakstoša
smejošs
smejoša
-is
-usi
-ies
-usies
rakstījis
rakstījusi
smējies
smējusies
 
Lokāmie ciešamās kārtas divdabji
 
Lokāmo ciešamās kārtas tagadnes divdabju izskaņas
Lokāmo ciešamās kārtas tagadnes divdabju piemēri
Lokāmo ciešamās kārtas pagātnes divdabju izskaņas
Lokāmo ciešamās
kārtas pagātnes divdabju piemēri
-ams
-ama
-āms
-āma
lasāms
lasāma
liekams
liekama
-ts
-ta
lasīts
lasīta
likts
likta

Lokāmajiem divdabjiem piemīt darbības vārdam raksturīgā pazīme mainīties laikā un kārtā.
Lokāmajiem divdabjiem piemīt arī īpašības vārdam raksturīgā pazīme – spēja mainīties dzimtē, skaitlī, locījumā. Lokāmajiem divdabjiem, tāpat kā īpašības vārdiem, ir noteiktā un nenoteiktā galotne. Daļai lokāmo divdabju var veidot salīdzināmās pakāpes.
Piemērs:
Ziedošas ābeles pavasarī ir tik skaistas.
ziedošas – sieviešu dzimtes daudzskaitļa nominatīvs, nenoteiktā galotne.

Ziedošās ābeles bija bišu pilnas.
ziedošās – sieviešu dzimtes daudzskaitļa nominatīvs, noteiktā galotne.

Ziedošu ceriņu smarža ir burvīga.
ziedošu – vīriešu dzimtes daudzskaitļa ģenitīvs, nenoteiktā galotne.
Atsauce:
Latviešu valoda 6. klasei/Dzintra Paegle. -Rīga : Zvaigzne ABC, 1996. -199 lpp.:il. - izmantotā literatūra: 107. - 108.lpp.
Valodas labirinti. Latviešu valoda 7. klasei/Santa Grigus, Baiba Zeiļaka. -Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. -244 lpp.:il. - izmantotā literatūra: 82.lpp.