Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Teikums. Vienkāršs teikums Teikuma un gramatiskā centra jēdziens. Vienkāršu teikumu iedalījums.
2. Teikuma gramatiskais centrs Teikuma gramatiskais centrs - jautājumi, uz kuriem atbild, vārdšķiras, kas veic attiecīgā virslocekļa funkciju. Ietvertā teikuma priekšmeta jēdziens.
3. Teikuma palīglocekļi Teikuma palīglocekļi: jautājumi, vārdšķiras, ar kurām izteikti, saistījums teikumā.
4. Vienlīdzīgi teikuma locekļi Vienlīdzīgu teikuma locekļu saistījums, pieturzīmju lietojums starp tiem.
5. Salikts teikums Salikts teikums: salikta sakārota un salikta pakārtota teikuma jēdziens. Pieturzīmju lietojums saliktā teikumā.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienkārša teikuma iedalījums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vienkārša paplašināta un vienkārša nepaplašināta teikuma noteikšana.
2. Saikļa "un" nozīme 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Komata lietošana saikļa "un" priekšā
3. Saikļa "un" nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Komata lietošana saikļa "un" priekšā
4. Teikuma gramatiskais centrs 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Teikuma priekšmeta un izteicēja noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā.
5. Teikuma palīglocekļi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Teikuma palīglocekļi - apzīmētājs, papildinātājs, apstāklis - vienkāršā paplašinātā teikumā. Risinājuma soļos dots jautājums, uz kuru atbild teikuma palīgloceklis, un vārds, kuru konkrētais teikuma palīgloceklis paskaidro.
6. Teikuma locekļi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Teikuma virslocekļu un palīglocekļu noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā.
7. Vienlīdzīgi teikuma locekļi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vienlīdzīgu teikuma locekļu noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā.
8. Pieturzīmes starp vienl. teik. loc. 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pieturzīmes starp vienlīdzīgiem teikuma locekļiem vienkāršā paplašinātā teikumā.
9. Gramatiskais centrs 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Gramatiskā centra noteikšana vienkāršam un saliktam teikumam.
10. Salikts teikums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Salikta sakārtota un salikta pakārtota teikuma atšķiršana. Risinājuma soļos doti abu varianta teikumu gramatiskie centri.
11. Salikta pakārtota teikuma uzbūve 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Palīgteikuma un virsteikuma atrašanās vieta saliktā pakārtotā teikumā (palīgteikums pirms un aiz virsteikuma; teikums ar vienu palīgteikumu).
12. Palīgteikumu skaits saliktā teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Palīgteikumu skaits saliktā pakārtotā teikumā. Risinājuma soļos parādīta salikta pakārtota teikuma uzbūve - teikuma dalījums virsteikumā un palīgteikumā/palīgteikumos.
13. Pieturzīmes saliktā sakārtotā teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pieturzīmes saliktā sakārtotā un vienkāršā teikumā. Risinājuma soļos dots teikumu gramatiskais centrs, nepareizajiem variantiem pareizs pieturzīmju lietojums, teikumu uzbūve.
14. Pieturzīmes saliktā teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pieturzīmes saliktā pakārtotā teikumā ar vienu palīgteikumu (palīgteikums novietots pirms vai aiz virsteikuma). Risinājuma soļos dots pakārtojuma vārds un abu daļu gramatiskie centri.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pieturzīmes teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem (2015) Citi vidēja 1p. Pieturzīmes teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem
2. Vienlīdzīgi teikuma locekļi (2015) Citi vidēja 1p. Vienlīdzīgu teikuma locekļu noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā. Risinājuma soļos dota uzbūve pārējiem varianta teikumiem.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Salikta teikuma uzbūve un rakstība 00:00:00 vidēja 6p. Pieturzīmes saliktā sakārtotā un saliktā pakārtotā teikumā ar vienu palīgteikumu (palīgteikums novietots pirms vai aiz virsteikuma). Risinājuma soļos dots sakārtojuma vai pakārtojuma vārds un abu daļu gramatiskie centri.