Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. Vienkārša teikuma iedalījums 1p.
2. Salikts teikums 4p.
3. Pieturzīmes saliktā teikumā 1p.