Teorija

Uzdevumi

1. Vienkārša teikuma iedalījums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Saikļa "un" nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Saikļa "un" nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Teikuma gramatiskais centrs

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Teikuma palīglocekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Teikuma locekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Vienlīdzīgi teikuma locekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Pieturzīmes starp vienl. teik. loc.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Gramatiskais centrs

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Salikts teikums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Salikta pakārtota teikuma uzbūve

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Palīgteikumu skaits saliktā teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Pieturzīmes saliktā sakārtotā teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Pieturzīmes saliktā teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Pieturzīmes teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Vienlīdzīgi teikuma locekļi (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Salikta teikuma uzbūve un rakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Materiāli skolotājiem