Vienkāršā paplašinātā teikumā teikuma priekšmetu un izteicēju paskaidro teikuma palīglocekļi.
 
Palīgloceklis
Jautājumi
Vārdšķira, ar ko izteikts palīgloceklis
Piemērs
Apzīmētājs
kāds? kurš? cik? kā? (piederības nozīmē)Lietvārds, īpašības vārds, skaitļa vārds, vietniekvārds. Siltā dienā mājas pele izlien no grīdas apakšas un aiztek pie savas radinieces.

 siltā - īpašības vārds

mājas - lietvārds

grīdas - lietvārds

savas - vietniekvārds
Papildinātājs
ko? kam? par ko? ar ko? pie kā? no kā?Lietvārds, vietniekvārds. Siltā dienā mājas pele izlien no grīdas apakšas un aiztek pie savas radinieces.
 
  pie radinieces - prievārds un lietvārds
Apstāklis
kad? no kura laika līdz kuram laikam? cik ilgi?
kur? kurp? no kurienes? uz kurieni?
kā? kādā veidā?
Lietvārds, apstākļa vārds. Siltā dienā mājas pele izlien no grīdas apakšas un aiztek pie savas radinieces.
 
 dienā - lietvārds

no apakšas - prievārds un lietvārds 

Apzīmētājs paskaidro (apzīmē) ar lietvārdu izteiktu teikuma locekli.
Piemērs:
Senos laikos dzīvoja divas vardes.
Cik vardes? – divas.
 
Liepājas varde pusceļā satika Rīgas vardi.
Kāda varde? – Liepājas.
Kādu vardi? – Rīgas.
 
Reiz dzīvojis vecs zemnieks.
Kāds zemnieks? – vecs.
 
Papildinātājs paskaidro (papildina) ar darbības vārdu izteiktu teikuma locekli.
Piemērs:
Reiz saimniece ņēma sviestu un sauju miltu un nodomāja izcept varenu rausi.
Ko ņēma? – sviestu.
Ko ņēma? – sauju.
Ko nodomāja izcept? – rausi.
 
Apstāklis norāda darbības apstākļus – vietu, laiku, veidu, mēru, nolūku.
Piemērs:
Reiz saimniece ņēma sviestu un sauju miltu un nodomāja izcept varenu rausi.
Kad ņēma? – reiz.
 
Rausis ātri izripojis pa durvīm.
Kā izripojis? – ātri.
Kur izripojis? – pa durvīm.
 
Katrā teikumā nav sastopami visi teikuma palīglocekļu veidi, taču vienkāršā paplašinātā teikumā ir jābūt vismaz vienam palīgloceklim, kas paskaidro teikuma virslocekļus.
 
Atsauce:
Latviešu valoda 5. klasei/Dzintra Paegle. -Rīga : Zvaigzne ABC, 1995. - 333 lpp.:il. - izmantotā literatūra: 19. - 35.lpp.