28. maijs - LATVIEŠU VALODA
EKSĀMENS 9. KLASEI
Teikums ir vārdu sakopojums, kas izsaka kādu domu.
 
Teikumam ir noteikta uzbūve.
Teikumā jābūt teikuma priekšmetam un izteicējam vai vismaz vienam no tiem. Teikuma priekšmets un izteicējs veido teikuma gramatisko centru.
Bez teikuma gramatiskā centra teikums neveidojas.
Piemērs:
Reiz dzīvoja vecs vīriņš.
Teikuma priekšmets – vīriņš.
Izteicējs – dzīvoja.
 
Vecuma dēļ daudz nestrādāja.
Izteicējs – nestrādāja.
 
Dzīvot.
Hmm.
Ak tā!

Nav gramatiskā centra - nav teikumu.
Teikuma priekšmetu un izteicēju vēl dēvē arī par teikuma virslocekļiem, jo tie teikumā ir galvenie.
 
Teikuma priekšmets
Izteicējs
vīriņš
dzīvoja
 
Vīriņš dzīvoja.
 
Ir arī palīglocekļiapzīmētājs, papildinātājs un apstāklis.
Kā rāda to nosaukums – tie palīdz veidoties teikumam, precizējot darbības vietu, laiku utt.
 
Apzīmētājs
Teikuma priekšmets
Papildinātājs
Izteicējs
Apstāklis
vecs
vīriņš
ar sievu
dzīvoja
mežā
 
Vecs vīriņš ar sievu dzīvoja mežā.
 
Vienkāršā teikumā ir viens gramatiskais centrs.
Piemērs:
Reiz dzīvoja vecs vīriņš.
Gramatiskais centrs – vīriņš dzīvoja.
 
Gramatisko centru var veidot vienlīdzīgi teikuma locekļi.
Piemērs:
Vīriņš uztaisīja abru un nesa uz kaimiņiem.
Teikuma priekšmets – vīriņš.
Vienlīdzīgi izteicēji – uztaisīja un nesa.
Gramatiskais centrs – vīriņš uztaisīja un nesa.
 
Vienkārši teikumi iedalāmi vienkāršos nepaplašinātos un vienkāršos paplašinātos teikumos.
 
v_teikums.PNG
 
Vienkāršā nepaplašinātā teikumā ir tikai teikuma gramatiskais centrs.
Vienkāršā paplašinātā teikumā teikuma gramatisko centru paskaidro teikuma palīglocekļi.
 
Vienkāršs nepaplašināts teikums
Vienkāršs
paplašināts teikums
Atskrēja vilks.
 Pēc brītiņa atskrēja vilks.
Vilks apsēdās un brīnījās.
 Vilks apsēdās uz abras blakus lapsai un brīnījās.
Lācis atnāca, notupās un brīnījās.
 Pēc brītiņa atnāca arī lācis, notupās uz abras blakus vilkam un brīnījās.
 
Teikuma uzbūvi nenosaka tā garums. Ja vienkāršā nepaplašinātā teikumā ir daudz vienlīdzīgu izteicēju vai teikuma priekšmetu, tad teikums var būt garāks par vienkāršu paplašinātu teikumu.
 
Vienkāršs nepaplašināts teikums
Vārdu skaits
Vienkāršs paplašināts teikums
Vārdu skaits
Lācis atnāca, notupās un brīnījās.
5
Pēc brītiņa atskrēja vilks.
4