Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Starppriekšmetu saikne un Metodiskais komentārs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vienlīdzīgi teikuma locekļi Vienlīdzīgi teikuma locekļi, to saistījums ar sakārtojuma un pāru saikļiem.
2. Vienlīdzīgi teikuma priekšmeti Vienlīdzīgi teikuma priekšmeti, kurus saista saiklis "un", un vienlīdzīgi teikuma priekšmeti bezsaikļa saistījumā.
3. Vienlīdzīgi izteicēji Vienlīdzīgi izteicēji, kurus saista saiklis "un". Vienlīdzīgi izteicēji bezsaikļa saistījumā.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienlīdzīgā teikuma locekļa noteikšana I 1. izziņas līmenis zema 2p. Vienlīdzīgu teikuma locekļa pāra otrās daļas noteikšana. Vienlīdzīgie teikuma locekļi ir bezsaikļa saistījumā.
2. Vienlīdzīgā teikuma locekļa noteikšana II 1. izziņas līmenis zema 2p. Vienlīdzīgu teikuma locekļa pāra otrās daļas noteikšana. Vienlīdzīgos teikuma locekļus saista sakārtojuma saiklis "un".
3. Vienlīdzīgu teikuma locekļa saistījums 1. izziņas līmenis zema 1p. Vienlīdzīgo teikuma locekļu saistījuma noteikšana.
4. Teikuma loceklis, kuru paskaidro vienlīdzīgie teikuma locekļi I 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Teikuma locekļa, kuru paskaidro divi vienlīdzīgie teikuma locekļi, noteikšana. Vienlīdzīgie teikuma locekļi atrodas bezsaikļa saistījumā.
5. Teikuma loceklis, kuru paskaidro vienlīdzīgie teikuma locekļi II 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Paskaidrojošā vārda noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā: vienlīdzīgi teikuma locekļi ir bezsaikļa saistījumā vai tos saista sakārtojuma saikļi.
6. Atkārtoto saikļu noteikšana 1. izziņas līmenis zema 3p. Atkārtoto saikļu saskatīšana teikumā (saikļi "gan - gan", "te - te", "drīz - drīz", "ne - ne").
7. Pāra saikļa otrās daļas noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pāra saikļa otrās daļas noteikšana. Saikļa saistīto vārdu noteikšana.
8. Pieturzīmes teikumos ar atkārtotiem saikļiem 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pieturzīmju lietošana teikumos ar atkārtotiem saikļiem.
9. Saikļa un lietošana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Komata lietošana saikļa "un" priekšā
10. Saikļa "un" nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Komata lietošana saikļa "un" priekšā
11. Vienlīdzīgi teikuma priekšmeti 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Teikuma priekšmetu skaita noteikšana vienkāršā teikumā.
12. Vienlīdzīgi izteicēji 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izteicēju skaita noteikšana vienkāršā teikumā.
13. Vienlīdzīgi teikuma priekšmeti 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vienlīdzīgu teikuma priekšmetu pāra izveide.
14. Vienlīdzīgi izteicēji 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vienlīdzīgu izteicēju pāra izveide.
15. Vienlīdzīgi teikuma virslocekļi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vienlīdzīgu teikuma virslocekļu saskatīšana teikumā.
16. Vienlīdzīgi teikuma virslocekļi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vienlīdzīgu teikuma virslocekļu saskatīšana vienkāršā teikumā.
17. Vienlīdzīgi teikuma virslocekļi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pieturzīmju lietošana, atdalot divus vienlīdzīgus teikuma locekļus. Saikļa "un" lietošana, saistot divus vienlīdzīgus teikuma locekļus.
18. Pieturzīmes teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma virslocekļiem 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pieturzīmju lietošana vienkāršā teikumā ar vienlīdzīgiem teikuma virslocekļiem.
19. Pieturzīmes teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma virslocekļiem 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Pieturzīmju lietošana vienkāršā teikumā ar vienlīdzīgiem teikuma virslocekļiem.
20. Pieturzīmes teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma virslocekļiem 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Pieturzīmju lietošana vienkāršā teikumā ar vienlīdzīgiem teikuma virslocekļiem.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienlīdzīgi teikuma locekļi vienkāršā teikumā (2020) Citi vidēja 1p. 11.12: ievēro interpunkcijas normas (vienlīdzīgi teikuma locekļi).
2. Pieturzīmes teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem (2015) Citi vidēja 3p. Pieturzīmes teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienlīdzīgi teikuma priekšmeti Citi vidēja 1p. Vienlīdzīgu teikuma priekšmetu noteikšana.
2. Vienlīdzīgi teikuma priekšmeti Citi vidēja 2p. Divu teikuma priekšmetu saskatīšana vienkāršā paplašinātā teikumā. Teikuma priekšmeti saistīti ar saikli "un", kā arī bezsaikļa saistījumā.
3. Pieturzīmes teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma priekšmetiem Citi vidēja 1p. Pieturzīmes teikumos ar trim vienlīdzīgiem teikuma priekšmetiem.
4. Pieturzīmes teikumos ar vienlīdzīgiem izteicējiem Citi vidēja 1p. Pieturzīmju likšana vienkāršos paplašinātos teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma priekšmetiem.