Teorija

1. Valoda

Uzdevumi

1. Vārdiska un nevārdiska saziņa

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Vārdiska un nevārdiska saziņa

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Pareizruna

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Nevārdiska saziņa

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Saziņas veidi

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Zīmju valoda

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Sarunas partneri

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Zīmes

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Nevārdiska saziņa

Grūtības pakāpe: augsta

3
10. Valodas nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Valodas uzdevumi (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Materiāli skolotājiem