Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Kā spēlēties ar valodu, un kā spēlējoties mācīties latviešu valodu?
3. Kā spēlēties ar valodu, un kā spēlējoties mācīties latviešu valodu?
4. Temata apguves norise
5. Temata apguves norise
6. Starppriekšmetu saikne un Metodiskais komentārs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Valoda Priekšstats par jēdzienu "valoda".

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārdiska un nevārdiska saziņa 1. izziņas līmenis zema 1 p. Vārdiskas un nevārdiskas saziņas situācijas
2. Vārdiska un nevārdiska saziņa 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Vārdiskas un nevārdiskas saziņas situācijas
3. Pareizruna 1. izziņas līmenis zema 1 p. Vārdu "cits citam" un "viens otram" lietošana
4. Nevārdiska saziņa 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Žestu un mīmikas skaidrošana
5. Saziņas veidi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Runas, rakstu un žestu valodai atbilstoši vārdi
6. Zīmju valoda 1. izziņas līmenis zema 1 p. Ko nozīmē ķermeņa kustības
7. Sarunas partneri 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Runātāju jeb saziņas partneru noteikšana
8. Zīmes 1. izziņas līmenis zema 1 p. Kā nodot informāciju, neizmantojot valodu
9. Nevārdiska saziņa 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Nevārdiskas saziņas piemēri tekstā
10. Valodas nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Mīklas un to atminējumi par valodu

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valodas uzdevumi (2015) Citi vidēja 2 p. Valodas uzdevumu noteikšana dotajā situācijā. Risinājuma soļos doti visi valodas uzdevumi

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mīklas Citi zema 1 p. Atminējumi mīklām par valodu
2. Vārda skanējums Citi vidēja 1 p. Vārda skanējums un tā nozīmes skaidrojums teikumā