Teorija

Uzdevumi

1. Vienlīdzīgā teikuma locekļa noteikšana I

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Vienlīdzīgā teikuma locekļa noteikšana II

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Vienlīdzīgu teikuma locekļa saistījums

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Teikuma loceklis, kuru paskaidro vienlīdzīgie teikuma locekļi I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Teikuma loceklis, kuru paskaidro vienlīdzīgie teikuma locekļi II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Atkārtoto saikļu noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

3
7. Pāra saikļa otrās daļas noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Pieturzīmes teikumos ar atkārtotiem saikļiem

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Saikļa un lietošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Saikļa "un" nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Vienlīdzīgi teikuma priekšmeti

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Vienlīdzīgi izteicēji

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Vienlīdzīgi teikuma priekšmeti

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Vienlīdzīgi izteicēji

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Vienlīdzīgi teikuma virslocekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Vienlīdzīgi teikuma virslocekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Vienlīdzīgi teikuma virslocekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Pieturzīmes teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma virslocekļiem

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Pieturzīmes teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma virslocekļiem

Grūtības pakāpe: vidēja

3
20. Pieturzīmes teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma virslocekļiem

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Materiāli skolotājiem