Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Kā spēlēties ar valodu, un kā spēlējoties mācīties latviešu valodu?
3. Temata apguves norise
4. Starppriekšmetu saikne un Metodiskais komentārs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Izteicējs Izteicējs, kas atbild uz jautājumu "kāds ir?".
2. Izteicējs Izteicējs, kas atbild uz jautājumu "kas ir?".

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izteicēja jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izteicēja jautājuma noteikšana (izteicējs, kas atbild uz jautājumu "kāds ir?" u.c.).
2. Izteicējs un izteicēja jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jautājumam atbilstoša izteicēja noteikšana no dotajiem variantiem un teikumā.
3. Izteicējs un izteicēja jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izteicēja jautājuma noteikšana.
4. Teikuma priekšmets un izteicējs 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Teikuma priekšmeta un izteicēja noteikšana vienkāršā teikumā.
5. Izteicējs 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jautājumam atbilstoša izteicēja noteikšana (izteicējs atbild uz jautājumu "kas ir?").
6. Izteicējs 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izteicēja jautājuma noteikšana.
7. Teikuma priekšmets un izteicējs 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Teikuma priekšmeta un izteicēja noteikšana vienkāršā teikumā.
8. Izteicēja jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izteicēja jautājuma noteikšana vienkāršā teikumā.
9. Izteicējs 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Teikuma priekšmeta un izteicēja noteikšana vienkāršā teikumā.
10. Izteicēja jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izteicēja jautājuma noteikšana vienkāršā teikumā.
11. Teikuma priekšmets un izteicējs 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Teikuma priekšmeta un izteicēja noteikšana vienkāršā teikumā.
12. Teikuma priekšmets un izteicējs (kāds ir?) 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. 11.10: izprot teikuma virslocekļu un palīglocekļu nozīmi teikuma veidošanā.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teikuma gramatiskais centrs (2020) Citi vidēja 2 p. Gramatiskā centra noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā. Izteicējs atbild uz jautājumus "kāds ir? kāds bija?" u.c.
2. Teikuma gramatiskais centrs (2020) Citi vidēja 1 p. Dotajam jautājumam atbilstoša izteicēja izvēle vienkāršā teikumā.
3. Teikuma gramatiskais centrs (2020) Citi zema 2 p. Gramatiskā centra noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā. Izteicējs atbild uz jautājumus "ko dara?".
4. Teikuma priekšmets un izteicējs (ko dara?) (2020) Citi vidēja 4 p. 11.10: izprot teikuma virslocekļu un palīglocekļu nozīmi teikuma veidošanā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teikuma priekšmets I Citi zema 2 p. Dotā teikuma locekļa novērtēšana.
2. Teikuma priekšmets Citi vidēja 1 p. Teikuma priekšmeta noteikšana teikumā.
3. Izteicēja jautājums Citi vidēja 1 p. Dotā izteicēja jautājuma noteikšana (ko dara?, ko darīja? vai ko darīs?).
4. Izteicējs Citi vidēja 1 p. Izteicēja, kas atbild uz jautājumiem "Kāds ir?" un "kāda ir?" noteikšana teikumā.
5. Izteicējs Citi vidēja 1 p. Izteicēja, kas atbild uz jautājumu "kas ir?", noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā.
6. Izteicējs Citi vidēja 2 p. Izteicēju skaita noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā.
7. Teikuma priekšmets II Citi zema 2 p. Dotā teikuma locekļa novērtēšana.
8. Teikuma priekšmets III Citi zema 2 p. Dotā teikuma locekļa novērtēšana.