Teorija

Uzdevumi

1. Pirmatnīgu un atvasinātu vārdu atšķiršana I

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Ar priedēkli atvasinātu vārdu noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Priedēkļa atpazīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Priedēkļa pareizrakstība. Kļūdu labojums

Grūtības pakāpe: augsta

6
5. Vārda saknes noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Sakne. Apgalvojuma izvēle

Grūtības pakāpe: augsta

2
7. Vārda piedēkļa noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Vārda izskaņas noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Vārda sastāva un galotnes noteikšana

Grūtības pakāpe: augsta

4
10. Salikteņa atpazīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Salikteņa sastāva atpazīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Salikteņa vārda daļas pievienošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Salikteņa noteikšana teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Pasvītrojuma shēmas izvēle atbilstoši vārdam

Grūtības pakāpe: augsta

2
15. Vārda izvēle dotajai pasvītrojuma shēmai

Grūtības pakāpe: vidēja

4
16. Sinonīma pievienošana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Sinonīma atpazīšana un ievilkšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. Radniecīgo vārdu ievilkšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
19. Radniecīgi vārdi un sinonīmi

Grūtības pakāpe: augsta

6
20. Vārda nozīme

Grūtības pakāpe: augsta

2
21. Maizes cepšana senos laikos

Grūtības pakāpe: augsta

2
22. Teksta izpratne: Maizes veidi

Grūtības pakāpe: augsta

2

Testi

1. Vārda sastāvs I

Grūtības pakāpe: vidēja

19
2. Vārda sastāvs II

Grūtības pakāpe: vidēja

28

Materiāli skolotājiem