28. maijs - LATVIEŠU VALODA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Spēles ar valodu Ko nozīmē spēlēties ar valodu?
2. Piebilde tiešās runas priekšā Tiešās runas teikums ar piebildi sākumā.
3. Tiešā runa Tiešās runas teikumu pareizrakstība
4. Uzruna Kas ir uzruna? Uzruna teikumos.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Spēles ar vārdu daļām, salikteņu veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izmantojot vārda pirmo daļu, prot izveidot atbilstošu vārdu (salikteni), pievienojot tam vārda otru daļu.
2. Spēle ar vārdiem - atskaņu izveidošana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Papildina teksta otro rindu ar vārdu, kas veidotu atskaņas ar pirmās rindas pēdējo vārdu.
3. Tiešā runa un piebilde 1. izziņas līmenis zema 2 p. Noteikt, kura teikuma daļa ir piebilde, kura - tiešā runa
4. Mīklas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Mīkla ir spēle ar valodu. Atminējums ir ietērpts vārdos uz kādas līdzības pamata. Mīklas attīsta iztēli un tēlaino domāšanu.
5. Īpašības vārds, lietvārda un darbības vārda atrašana burtu jūklī 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Prot burtu jūklī atrast noteiktu vārdšķiru vārdus, kas veido īsu teikumu. Vārdi jāieraksta atbilstošā secībā, taču burtu jūklī vārdu secība var būt sajaukta.
6. Tiešās runas veidi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pieturzīmes tiešās runas teikumos
7. Piebilde un tiešā runa 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pieturzīmju lietojums tiešās runas teikumos
8. Pieturzīmes tiešās runas teikumos ar piebildi sākumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot noteikt pareizi uzrakstītu tiešās runas teikumu.
9. Pieturzīmes tiešās runas teikumos par tēmu "spēles" ar piebildi sākumā 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Prot no trīs piedāvātajiem teikumiem izvēlēties to, kur ir pareizi pierakstīta tiešā runa ar piebildi sākumā. Teikumi pārsvarā ir par dažādām spēlēm, sporta spēlēm.
10. Uzruna teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Uzruna tiešās runas teikumos

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Spēle ar burtu virkni - teikuma izveide Citi zema 2 p. No dotās burtu virknes prot izveidot un uzrakstīt loģisku teikumu.
2. Piebilde teikuma sākumā Citi vidēja 3 p. Pieturzīmes tiešās runas teikumos
3. Kola atrašanās vieta tiešās runas teikumā Citi vidēja 2 p. Nosaka kola atrašanās vietu tiešās runas teikumos ar piebildi sākumā.
4. Pareizi uzrakstīta tiešās runas teikuma noteikšana Citi vidēja 2 p. Prot no diviem teikumiem noteikt, kurš uzrakstīts pareizi, kurš - nepareizi. Jāpievērš uzmanība darbības vārdam piebildē, kas nosaka, kāds būs tiešās runas teikums pēc izteikuma mērķa.
5. Uzrunas atdalīšana tiešās runas teikumā Citi vidēja 1 p. Pieturzīmes tiešās runas teikumā, kuros ir uzrunu

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Spēles ar valodu. Tiešā runa. 00:15:00 vidēja 11 p. Spēles ar valodu. Teikumi ar tiešo runu, kur piebilde atrodas teikuma sākumā.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Spēles ar valodu, tiešās runas teikumi ar piebildi sākumā. 00:15:00 vidēja 10 p. Spēles ar valodu, uzdevumi par tiešo runu.