Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vārds. Vārda sastāvs Vārda sastāvdaļas
2. Sinonīmi Sinonīmi - vārdu krājuma bagātinātāji

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pirmatnīgu un atvasinātu vārdu grupēšana 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Pirmatnīgu un atvasinātu vārdu noteikšana, grupēšana, atkarībā no vārda sasvāva (pirmatnīgi, atvasināti ar piedēkli, atvasināti ar priedēkli, atvasināti ar piedēkli un priedēkli).
2. Pirmatnīgu un atvasinātu vārdu atšķiršana III 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pirmatnīgu un atvasinātu vārdu noteikšana
3. Priedēklis 1. izziņas līmenis zema 2 p. Noteikt priedēkli, ar kuru atvasināts vārds
4. Ar priedēkļiem atvasinātu vārdu pareizrakstība 2. izziņas līmenis zema 1 p. Pareizrakstība vārdos ar priedēkļiem
5. Radniecīga vārda un sinonīma atrašana dotajam vārdam 3. izziņas līmenis augsta 2 p. No vārdu rindas jāizvēlas dotajam vārdam atbilstošs sinonīms un radniecīgs vārds.
6. Radniecīgu vārdu noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. No vārdu rindas jāizvēlas dotajam vārdam atbilstošs sinonīms un radniecīgs vārds.
7. Salikteņi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Noteikt vārdus, no kuriem veidots saliktenis
8. Vārda izskaņa 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Vārda izskaņas noteikšana
9. Vārda "māja" nozīmes noteikšana teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pēc dotā teikuma jānosaka, kādā nozīmē tajā lietots vārds "māja".
10. Veido sinonīmu pārus 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Dotajiem vārdiem jāpievieno atbilstoši sinonīmi.
11. Sinonīmu vārdšķira 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dotajam vārdam jāatrod sinonīms, jānosaka abu vārdu vārdšķira.
12. Vārda priedēklis 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Priedēkļa izvēle atbilstoši vārda skaidrojumam
13. Radniecīgu vārdu ievietošana teikumos 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Dotajos teikumos tukšajās vietās jāievieto 3 radniecīgi vārdi, lai veidotos saprotams teikums.
14. Radniecīgu vārdu rindas sakārtošana alfabētiskā secībā 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Radniecīgu vārdu rinda jāsakārto alfabētiskā secībā
15. Vārdu izvēle atbilstoši dotajai pasvītrojumu shēmai 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Pēc dotās vārdu pasvītrojuma shēmas jāatzīmē vārdi, kas tai atbilst.
16. Dotajam vārdam atbilstošas shēmas atrašana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pēc dotās vārdu pasvītrojuma shēmas jāatzīmē vārdi, kas tai atbilst.
17. Vārda nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pēc vārda nozīmes skaidrojuma atrast vārdu, kurš tiek paskaidrots.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atvasinātu vārdu noteikšana Citi zema 1 p. Ar priedēkli vai piedēkli atvasinātu vārdu un salikteņu noteikšana
2. Teikuma, kurš satur vārdu "māja" pārveidošana, nemainot tā nozīmi Citi vidēja 1 p. Dots teikums, kurā ir vārds "māja". Teikums jāpārveido, izvēloties no piedāvātajiem variantiem tādu, lai nemainītu teikuma būtību, taču tajā ietverto jēgu pateiktu citiem vārdiem.
3. Vārda nozīmes maiņa, izmantojot priedēkli Citi vidēja 1 p. Vārda skaidrojumam atbilstoša vārda atvasinājuma izvēle
4. Radniecīgu vārdu atpazīšana teikumos Citi augsta 3 p. No dotajiem teikumiem jāizraksta radniecīgi vārdi.
5. Vārda nozīmes noteikšana Citi vidēja 1 p. Pēc vārda nozīmes skaidrojuma atrast vārdu, kurš tiek paskaidrots.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārda sastāvs. Sinonīmi 00:18:00 vidēja 15 p. Vārda sastāva noteikšana, radniecīgi vārdi, sinonīmi.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārda sastāvs. Radniecīgi vārdi. Vārda nozīme 00:18:00 vidēja 7 p. Vārda sastāvs, radniecīgu vārdu noteikšana, atvasināti vārdi, vārdu nozīme.