Teorija

Uzdevumi

1. Pirmatnīgu un atvasinātu vārdu grupēšana

Grūtības pakāpe: augsta

5
2. Pirmatnīgu un atvasinātu vārdu atšķiršana III

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Priedēklis

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Ar priedēkļiem atvasinātu vārdu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Radniecīga vārda un sinonīma atrašana dotajam vārdam

Grūtības pakāpe: augsta

2
6. Radniecīgu vārdu noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Salikteņi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Vārda izskaņa

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Vārda "māja" nozīmes noteikšana teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Veido sinonīmu pārus

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Sinonīmu vārdšķira

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Vārda priedēklis

Grūtības pakāpe: augsta

2
13. Radniecīgu vārdu ievietošana teikumos

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Radniecīgu vārdu rindas sakārtošana alfabētiskā secībā

Grūtības pakāpe: augsta

4
15. Vārdu izvēle atbilstoši dotajai pasvītrojumu shēmai

Grūtības pakāpe: augsta

1
16. Dotajam vārdam atbilstošas shēmas atrašana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Vārda nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Vārda sastāvs. Sinonīmi

Grūtības pakāpe: vidēja

15

Materiāli skolotājiem