Grūtības pakāpe:
00:18:00

Visi uzdevumi:

15p.
1. Radniecīgu vārdu noteikšana 3p.
2. Pirmatnīgu un atvasinātu vārdu grupēšana 5p.
3. Vārda "māja" nozīmes noteikšana teikumā 1p.
4. Sinonīmu vārdšķira 2p.
5. Radniecīgu vārdu atpazīšana teikumos 3p.
6. Dotajam vārdam atbilstošas shēmas atrašana 1p.