Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vārda sastāvs Vārda sastāvdaļas.
2. Salikteņi un to pareizrakstība Salikteņu veidošana un pareizrakstība.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pirmatnīgu un atvasinātu vārdu atšķiršana I 1. izziņas līmenis zema 2p. Pirmatnīgu un atvasinātu vārdu noteikšana.
2. Ar priedēkli atvasinātu vārdu noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Noteikt vārdus, kas ir atvasināti ar priedēkli.
3. Priedēkļa atpazīšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Noteikt priedēkli, ar kuru atvasināts vārds. Atpazīst zināmos vārdus, izsecina to nozīmi un izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši kontekstam.
4. Priedēkļa pareizrakstība. Kļūdu labojums 3. izziņas līmenis augsta 6p. Saskata galvenos vārddarināšanas paņēmienus, atrod kļūdu, uzlabo pareizrakstību un valodas lietojumu savā tekstā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. (=VS.6.3.1.9.)
5. Vārda saknes noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Noteikt vārda sakni.
6. Sakne. Apgalvojuma izvēle 3. izziņas līmenis augsta 2p. Saskata galvenos vārddarināšanas paņēmienus un izvēlās pareizo apgalvojumu saistībā ar vārda galotni. (VL.6.3.1.5.)
7. Vārda piedēkļa noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Noteikt vārda piedēkli.
8. Vārda izskaņas noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Noteikt dotā vārda izskaņu.
9. Vārda sastāva un galotnes noteikšana 3. izziņas līmenis augsta 4p. Noteikt pirmatnīgu un atvasinātu vārdu; noteikt tā galotni.
10. Salikteņa atpazīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Atpazīt salikteni no dotajiem vārdiem.
11. Salikteņa sastāva atpazīšana 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Noteikt vārdus, no kuriem veidots saliktenis.
12. Salikteņa vārda daļas pievienošana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pareizi raksta salikteņus. . (VL.6.3.1.4.)
13. Salikteņa noteikšana teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Salikteņu atpazīšana un izrakstīšana no teksta.
14. Pasvītrojuma shēmas izvēle atbilstoši vārdam 3. izziņas līmenis augsta 2p. Vārda sastāva noteikšana: vārdi, kas atvasināti ar priedēkļiem un piedēkļiem, un salikteņi.
15. Vārda izvēle dotajai pasvītrojuma shēmai 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Vārda sastāva noteikšana: vārdi, kas atvasināti ar priedēkļiem un piedēkļiem, un salikteņi.
16. Sinonīma pievienošana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Sinonīma atpazīšana no dotajiem variantiem.
17. Sinonīma atpazīšana un ievilkšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Izmanto virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Atpazīst zināmos sinonīmus, izsecina to nozīmi un izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši kontekstam.
18. Radniecīgo vārdu ievilkšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. No vārdu rindas jāizvēlas radniecīgie vārdi.
19. Radniecīgi vārdi un sinonīmi 3. izziņas līmenis augsta 6p. Saskata galvenos vārddarināšanas paņēmienus un izvēlās pareizo apgalvojumu saistībā ar radniecīgiem vārdiem un sinonīmiem. (VL.6.3.1.5.)
20. Vārda nozīme 3. izziņas līmenis augsta 2p. Dotajam vārdam izvēlēties atbilstošāko skaidrojumu-nozīmi. Vārdu nozīmi var noskaidrot interneta vārdnīcā https://tezaurs.lv (V.Li.1.)
21. Maizes cepšana senos laikos 3. izziņas līmenis augsta 2p. Izlasīt tekstu un atrast informāciju uz uzdoto jautājumu. Lasot aprakstus, precīzi atbild uz jautājumiem, nosaka teksta galveno domu un detaļas, mācās lasīt detalizēti (mērķtiecīgi sasaista specifisku informāciju). Apvidvārdu nozīmi var noskaidrot interneta vārdnīcā https://tezaurs.lv (V.Li.1.)
22. Teksta izpratne: Maizes veidi 3. izziņas līmenis augsta 2p. Izlasīt tekstu un papildināt teikumus ar informāciju no teksta. Lasot aprakstus, precīzi atbild uz jautājumiem, nosaka teksta galveno domu un detaļas, mācās lasīt detalizēti (mērķtiecīgi sasaista specifisku informāciju). Izvēlas informāciju atbilstoši kontekstam.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pirmatnīgu un atvasinātu vārdu atšķiršana II Citi zema 2p. Pirmatnīgu un atvasinātu vārdu noteikšana.
2. Piedēklis. Apgalvojuma izvēle Citi augsta 2p. Saskata galvenos vārddarināšanas paņēmienus un izvēlās pareizo apgalvojumu saistībā ar vārda piedēkli. (VL.6.3.1.5.)
3. Vārda izvēle atbilstoši dotajai pasvītrojuma shēmai Citi augsta 3p. Vārda sastāva noteikšana (vārdi, kas atvasināti ar priedēkļiem un piedēkļiem).

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārda sastāvs I 00:30:00 vidēja 19p. Vārda sastāvdaļas, pirmatnīgi, atvasināti vārdi un sinonīmi.
2. Vārda sastāvs II 00:30:00 vidēja 28p. Vārda sastāvdaļas, pirmatnīgi un atvasināti vārdi, sinonīmi un radniecīgi vārdi.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārda sastāvs III 00:50:00 vidēja 31p. Vārda sastāvs: vārda satāvdaļas, pirmatnīgi un atvasināti vārdi, sinonīmi un radniecīgi vārdi, vārda nozīme, teksta izpratne par tēmu "Maizes valoda".