Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Rietumu un Austrumu kultūru raksturojums Prot raksturot Rietumu un Austrumu kultūru atšķirīgos domāšanas veidus.
2. Rietumu un Austrumu kultūru attiecības. Senie laiki - 18.gadsimts Prot raksturot Rietumu un Austrumu kultūru attiecības laika posmā no Senajiem laikiem līdz mūsu ēras 18.gadsimtam.
3. Rietumu un Austrumu kultūru attiecības. 19.gadsimts -20.gadsimta sākums Prot raksturot Rietumu un Austrumu kultūru attiecības 19.gadsimtā-20.gadsimta sākumā.
4. Rietumu un Austrumu kultūru attiecības. 20.-21.gadsimts Prot raksturot Rietumu un Austrumu kultūru attiecības 20.-21.gadsimtā, Austrumu kultūras valstu savstarpējās attiecības šajā laika posmā.
5. Rietumu un Austrumu kultūru attiecību attīstības scenāriji Prot raksturot divus Rietumu un Austrumu kultūru attiecību attīstības scenārijus - konfliktu un dialogu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Rietumu un Austrumu kultūru attieksme pret radošumu, pasaules norisēm 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot Rietumu un Austrumu kultūru atšķirīgo attieksmi pret radošumu, norisēm pasaulē.
2. Attieksme pret pienākumu Austrumu un Rietumu kultūrā 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot attieksmi pret pienākumu Austrumu un Rietumu kultūrā.
3. Valdnieka loma Rietumu un Austrumu kultūru mijiedarbībā, Lielais zīda ceļš 1. izziņas līmenis zema 2 p. Izprot Maķedonijas Aleksandra nozīmi Austrumu un Rietumu kultūru mijiedarbībā, prot raksturot Lielo zīda ceļu.
4. Rietumu un Austrumu kultūru attiecības - viduslaiki, pirmais nopietnais konflikts 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot Rietumu un Austrumu kultūru attiecības viduslaikos, izprot Austrumu un Rietumu pasauļu pirmā nopietnā konflikta būtību.
5. Rekonkista, krusta kari Austrumos 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot raksturot rekonkistu, tās cēloņus, norises vietu; spēj raksturot krusta karu Austrumos iemeslus, norises laiku.
6. Turku impērija, krusta karu ietekme uz kultūras attīstību 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot Turku impēriju, tās izveides ietekmi uz ģeogrāfiskiem jaunatklājumiem, izprot krusta karu pozitīvo ietekmi uz Rietumu kultūras procesiem, Rietumu kultūras attīstību.
7. Rietumi un Austrumi ģeogrāfisko atklājumu laikā, konflikts tirdzniecības jomā 1. izziņas līmenis zema 2 p. Izprot Rietumu un Austrumu attiecības Lielo ģeogrāfisko atklājumu laikā; prot raksturot Opija karus, tā cēloni, iesaistītās valstis.
8. Norises Japānā 19.gadsimta otrajā pusē - 20.gadsimta sākumā 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot pārmaiņas procesus Japānā 19.gadsimta otrajā pusē - 20.gadsimta sākumā.
9. Reformas Austrumu valstīs 19.gadsimtā 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot raksturot reformas, šo reformu veicējus tādās 19.gadsimta Austrumu valstīs kā Ķīna, Indija, Ēģipte.
10. Reformas Turcijā 20.gadsimta sākumā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot raksturot reformas, kuras tika veiktas Turcijā 20.gadsimtā sākumā, spēj nosaukt šo reformu veicēju.
11. 20.-21.gs. Rietumu-Austrumu attiecībās, kurdi 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot vispārīgi raksturot Rietumu - Austrumu attiecības 20.-21.gadsimtā; spēj raksturot kurdu valsts izveides jautājumus
12. Izraēlas valsts izveide 20.gadsimtā 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot situāciju Palestīnas teritorijā 20.gadsimta pirmajā pusē, ar Izraēlas valsts izveidi saistītos notikumus.
13. Bagātākās valstis Tuvajos Austrumos; reformas Irānā 20.gadsimtā 1. izziņas līmenis zema 2 p. Zina, kuras no Tuvo Austrumu valstīm ir bagātākās valstis savā reģionā, kādēļ; prot nosaukt reformu veicēju Irānā 20.gadsimtā.
14. Darba tradīcijas Japānā 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot darba tradīcijas Japānā, izprot karoši un inemuri nozīmi.
15. Rietumu un Austrumu kultūru sadursmes teorija 1. izziņas līmenis zema 2 p. Zina sadursmes teorijas autoru, prot raksturot šo teoriju.
16. Grāmatā "Civilizāciju sadursme" paustās atziņas 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot Semjuela Hantingtona grāmatā "Civilizāciju sadursme" paustās atziņas.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Rietumu un Austrumu kultūru atšķirīgās iezīmes 00:00:00 vidēja 5 p. Pazīst Rietumu un Austrumu kultūru raksturīgās iezīmes; prot raksturot Rietumu un Austrumu kultūru atšķirīgo attieksmi pret radošumu, norisēm pasaulē; prot raksturot attieksmi pret pienākumu Austrumu un Rietumu kultūrā.
2. Rietumu un Austrumu kultūru savstarpējā iepazīšana, pirmais nopietnais konflikts 00:00:00 zema 5 p. Izprot Maķedonijas Aleksandra nozīmi Austrumu un Rietumu kultūru mijiedarbībā; prot raksturot Lielo zīda ceļu; prot raksturot Rietumu un Austrumu kultūru attiecības viduslaikos, izprot Austrumu un Rietumu pasauļu pirma nopietnā konflikta būtību.
3. Rietumu un Austrumu kultūras 19.gadsimtā - 20.gadsimta sākumā 00:00:00 vidēja 12 p. Izprot Rietumu un Austrumu attiecības Lielo ģeogrāfisko atklājumu laikā; prot raksturot Opija karus, tā cēloni, iesaistītās valstis; prot raksturot pārmaiņas procesus Japānā 19.gadsimta otrajā pusē - 20.gadsimta sākumā; prot raksturot reformas, šo reformu veicējus tādās 19.gadsimta Austrumu valstīs kā Ķīna, Indija, Ēģipte, Turcija; prot saskatīt Austrumu kultūras elementus Rietumu kultūras paraugos.
4. Rietumu un Austrumu kultūru attiecības 20.-21.gadsimtā 00:00:00 vidēja 9 p. Prot vispārīgi raksturot Rietumu - Austrumu attiecības 20.-21.gadsimtā; spēj raksturot kurdu valsts izveides jautājumus; prot raksturot situāciju Palestīnas teritorijā 20.gadsimta pirmajā pusē, ar Izraēlas valsts izveidi saistītos notikumus; zina, kuras no Tuvo Austrumu valstīm ir bagātākās valstis savā reģionā, kādēļ; prot nosaukt reformu veicēju Irānā 20.gadsimtā; atpazīst attēlos arhitektūras objektus, raksturīgus vienai no bagātākajām Tuvo Austrumu valstīm - Apvienoto Arābu Emirāti; prot raksturot darb tradīcijas Japānā, izprot karoši un inemuri nozīmi.
5. Rietumu un Austrumu attiecību attīstības scenāriji 00:00:00 zema 5 p. Zina sadursmes teorijas autoru, prot raksturot šo teoriju; prot raksturot Semjuela Hantingtona grāmatā "Civilizāciju sadursme" paustās atziņas; zina pirmos cilvēkus, kuri pauda idejas par dialoga nepieciešamību civilizāciju savstarpējās attiecībās.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Rietumu un Austrumu kultūru attiecības 00:00:00 vidēja 48 p. Teorija:1. Rietumu un Austrumu kultūru raksturojums; 2. Rietumu un Austrumu kultūru attiecības. Senie laiki - 18.gadsimts; 3. Rietumu un Austrumu kultūru attiecības. 19.gadsimts -20.gadsimta sākums; 4. Rietumu un Austrumu kultūru attiecības. 20.-21.gadsimts; 5. Rietumu un Austrumu kultūru attiecību attīstības scenāriji. Uzdevumi: 1. Rietumu un Austrumu kultūru attieksme pret radošumu, pasaules norisēm; 2. Attieksme pret pienākumu Austrumu un Rietumu kultūrā; 3. Rietumu, Austrumu kultūru raksturīgās pazīmes; 4. Valdnieka loma Rietumu un Austrumu kultūru mijiedarbībā, Lielais zīda ceļš; 5. Rietumu un Austrumu kultūru attiecības - viduslaiki, pirmais nopietnais konflikts; 6. Lielais zīda ceļš; 7. Rietumu un Austrumu kultūru attiecības - viduslaiki, pirmais nopietnais konflikts; 8. Rekonkista, krusta kari Austrumos; 9. Austrumu kultūras elementi Rietumu kultūrā; 10. Turku impērija, krusta karu ietekme uz kultūras attīstību; 11. Rietumi un Austrumi ģeogrāfisko atklājumu laikā, konflikts ti_