Senie laiki - mūsu ēras 10. gadsimts.
Šo laika periodu Rietumu un Austrumu kultūru attiecībās varētu dēvēt par Vārtu atvēršanas posmu.
 
Maķedonijas valdnieks Aleksandrs (356.-323. g. p.m.ē.), kuru dēvē arī par Aleksandru Lielo, bija pirmais, kurš izveidoja saikni starp Rietumu un Austrumu kultūrām.
 
Aleksandrs sāka valdīt 20 gadu vecumā; sasniedzot 30 gadu vecuma slieksni, viņš bija izveidojis vienu no lielākajām impērijām antīkajā pasaulē. Viņa iekarojumi sekmēja grieķu kultūras bagātināšanos ar austrumu kultūras sasniegumiem, kā rezultātā izveidojās hellēnisma kultūra.
 
7.jpg
Attēlā - Aleksandrs Lielais.
 
Paplašinot savas impērijas robežas, viņš sagrāva Persijas impēriju, izveidojot valsti, kuras teritorijas pletās no Grieķijas līdz pat Indijai.
 
Iekarojis Persiju, Aleksandrs secināja, ka šīs iekarotās valsts izglītības, kultūras un zināšanu līmenis ir krietni augstāks, nekā viņa valstī. Aleksandrs nolēma, ka jāveicina abu šo kultūru saplūšana. Laika gaitā šīs divas kultūras spēcīgi viena otru ietekmēja, Austrumu kultūra atstāja lielu ietekmi uz vēlākajiem kultūras procesiem Eiropā.
 
8.jpg
Attēlā - Aleksandra Lielā impērija.
 
Lielais zīda ceļš.
Zīda ceļš bija seno laiku un viduslaiku tirdzniecības ceļš, kas sniedzās no Ķīnas uz Centrālāziju, Tuvajiem Austrumiem  un Vidusjūras baseina valstīm. Savu nosaukumu šis tirdzniecības ceļš guva no zīda - preces, ar kuru Ķīna pārsvarā tirgojās.
 
10.png
Attēlā - Lielais zīda ceļš 1. gadsimtā.
 
Lielais zīda ceļš ir sauszemes un jūras ceļu kopums. Lielā zīda ceļa garums ir apmēram 8000 kilometri. Šī ceļa pirmsākumi rodami 114. gadā pirms mūsu ēras, kad Ķīnā valdīja imperators Vudi. Imperators vēlējās izveidot stabilus tirdzniecības sakarus, lai iegādātos slavenos persiešu zirgus. Sauszemē ceļš aizsākas Ķīnas senajā galvaspilsētā Siaņā, veda ap Taklamakana tuksnesi, gar Indiju, Kaspijas jūru, Melno jūru līdz pat Vidusjūras ostām.
 
Zīda ceļš savienoja vairākas senās impērijas - Ķīnu, Indiju, Persiju, Divupi, Ēģipti, Romu. Zīdu bija iecienījuši Senajā Romā, par zīdu romieši bija ar mieru iztērēt ļoti daudz zelta. Vēlāk, kristīgajā Romā, zīda valkāšanu uzskatīja par amorālu, jo tas pārāk izceļot cilvēka augumu.
 
Ar Zīda ceļa starpniecību Rietumu kultūra iepazina ne tikai zīdu, bet arī tādus ķīniešu izgudrojumus kā šaujampulveris, papīrs, kompass.
 
12.jpg
Attēlā - muitas punkts uz Zīda ceļa, Ķīna, Duņhuana.
 
Savu nosaukumu šis senais tirdzniecības ceļš ieguva 19. gadsimtā, kad 1877. gadā vācu ceļotājs un ģeogrāfs Ferdinands fon Rihthofens to nodēvēja par Zīda ceļu.
 
11.jpg
 
Zīda ceļu izmantoja līdz pat 16. gadsimtam.
  
Viduslaiku sākumposmā teritorijas starp Eiropu un Ķīnu iekaroja arābi, kuri jauniegūtajās teritorijās nesa islāma ticību. Arābu pakļautībā nonāca arī Spānija, Bizantija.
 
16.png
Attēlā - Pireneju pussalas teritoriālais sadalījums, 10. gadsimts.
 
Pirmsākumos eiropieši arābus neuzskatīja par pretiniekiem, lai gan musulmaņi ar kristiešiem karoja. Eiropas iedzīvotāji bija iecienījuši arābu greznumlietas, sudraba monētas dirhēmus. Arābu gudrie tika labprāt uzņemti Eiropas valdnieku galmos, eiropiešus sūtīja mācīties uz Spāniju un citām arābu zemēm. Savukārt arābi ļāva kristiešiem iekarotajās teritorijās pielūgt savu dievu, tikai viņiem bija jāmaksā lielāki nodokļi. Šajā laikā uzplauka arī Lielais zīda ceļš.
 
11.-18. gadsimts.
Šo laika periodu Rietumu un Austrumu kultūru attiecībās var dēvēt par Konfliktu posmu.
 
Pirmais nopietnais konflikts starp Austrumiem un Rietumiem bija krusta kari. Šis konflikts aizsākās 1009. gadā, kad starp musulmaņiem izcēlās domstarpības, kuru rezultātā viens no kalifiem pavēlēja sagraut Kristus Svētā kapa baznīcu Jeruzalemē.
 
17.jpg
 
18.JPG
 
Uzskata, ka šī baznīca atrodas vietā, kur, balstoties uz Svētajiem Rakstiem, Jēzus tika sists krustā, apglabāts un augšāmcēlies. Šī baznīca tika uzcelta pēc pirmā kristīgā Romas imperatora Konstantīna I pavēles 325.-326. gadā. Imperatora māte Helēna celtniecības laikā esot atradusi krustu, pie kura Jēzus mira, un viņa kapu.
 
Lai arī nākamais kalifs šo baznīcu atjaunoja, šis notikums tika uztverts kā musulmaņu kara pieteikums kristīgajai pasaulei.
 
Šī baznīca ir nozīmīgs kristiešu svētceļojuma galamērķis, tajā atrodas pēdējās piecas Jēzus Krusta ceļa pieturvietas.
 
Pirmais pretuzbrukums musulmaņiem notika Spānijā711. gadā sākās rekonkista jeb zemju atkarošana, kas ilga līdz pat 1492. gadam. Rekonkista bija aptuveni 700 gadu ilgs laika periods, kad vairākām kristiešu karalistēm izdevās pārņemt varu musulmaņu kontrolētajās teritorijās Pireneju pussalā.
 
Rekonkistu uzsāka Astūrijas (šobrīd - Spānijas autonomais apgabals) karalis Pelaijo
 
Šajā laika posmā izveidojās Spānijas un Portugāles valstis, savukārt musulmaņu kultūra šajās teritorijās tika iznīcināta.
 
14.jpg
Attēlā - piemineklis karalim Pelaijo.
 
11. gadsimtā Eiropu satricināja turku iebrukumi. 1095. gadā Bizantijas imperators Aleksijs I vērsās pie Romas pāvesta Urbāna II, lai aicinātu palīgā karā ar turkiem - seldžukiem. Pāvests savukārt Klermonas koncilā aicināja no musulmaņiem atkarot Jeruzalemi. Rezultātā notika Pirmais krusta karagājiens (1096.-1099.). Aizsākās krusta kari Austrumos, kas ilga no 1096. gada līdz 1291. gadam.
 
Krusta kariem bija vairāki mērķi - atgūt Svēto zemi, nosargāt Rietumus pret islāma agresiju, pievienot Austrumu kristiešus katoļu baznīcai. Šajā laikā kristieši centās izveidot savas valstis Palestīnā.
 
19.jpg
Attēlā - pāvests Urbāns II Klermonas koncilā.
 
13. gadsimta vidū teritorijas starp Eiropu un Ķīnu pakļāva mongoļi, kas izveidoja lielu impēriju. Pēc mongoļu sakāves Polijā šie uzbrukumi vairāk neturpinājās. Atsāka darboties Lielais zīda ceļš. Pēc pāvesta rīkojuma pa šo ceļu uz austrumiem devās itāliešu tirgotājs un ceļotājs Marko Polo (1254-1325).
 
Kad turki sāka veidot Osmaņu impēriju, ceļš no Eiropas uz Austrumiem atkal tika slēgts.
 
Osmaņu impērija, kuru dēvē arī par Turku impēriju, pastāvēja no 1299. gada līdz 1922. gadam. Impērija bija daudznacionāla, tās teritorijas aptvēra Eiropas dienvidaustrumus, Tuvos Austrumus, Ziemeļāfriku. Impērija atradās starptautisko attiecību centrā starp Austrumu un Rietumu kultūrām. Osmaņi uzskatīja sevi par romiešu un islāma tradīciju turpinātājiem.
 
Osmaņi 1453. gadā iekaroja Bizantijas galvaspilsētu Konstantinopoli, no kā cieta Itālijas pilsētas, kas tirgojās ar Austrumu precēm. Šī iemesla dēļ Kristofors Kolumbs (1451-1506), Spānijas karaļa atbalstīts, devās meklēt jaunu jūras ceļu uz austrumiem, atklājot Ameriku.
 
21.png
Attēlā - Osmaņu impērija 17. gadsimtā.
 
Rietumu zemēs krusta kari spēcīgi ietekmēja kultūru. Tika apgūta Austrumu kara tehnika, iepazīti arābu izgudrojumi matemātikā, optikā, medicīnā, būvniecībā.
 
"Eiropā sāka regulāri mazgāt rokas, izmantot smaržas, vairāk valkāt smalkus tērpus. Pilīs sāka iekārtot strūklakas, rožu un tulpju dārzus. Modē nāca apģērbs, kurā daudzas detaļas (garas un apaļas cepures, kurpes ar uzliektiem galiem) bija aizgūtas no Austrumu zemēm."1 Eiropas universitātēs izmantoja arābu zemēs rakstītās grāmatas.
 
23.jpg
Attēlā - "Emīlija rožu dārzā", Francija, 15. gadsimts. 
 
 
Papildinformācija
 
Atsauce:
1. Kulturoloģija/Agnese Ērgle, Vilnis Purēns, Inese Sviestiņa. - Rīga: RaKa, 2009. - 300 lpp. - il.: 288.lpp.
Kulturoloģija/Agnese Ērgle, Vilnis Purēns, Inese Sviestiņa. - Rīga: RaKa, 2009. - 300 lpp. - il.: 287.-289.lpp.
https://lv.wikipedia.org/wiki/Aleksandrs_Lielais
https://lv.wikipedia.org/wiki/Zīda_ceļš
https://lv.wikipedia.org/wiki/Svētā_kapa_baznīca
https://lv.wikipedia.org/wiki/Rekonkista
https://lv.wikipedia.org/wiki/Krusta_kari
https://lv.wikipedia.org/wiki/Osmaņu_impērija
Attēli:
https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great#/media/File:AlexanderTheGreat_Bust.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great#/media/File:MacedonEmpire.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Silk_Road#/media/File:Transasia_trade_routes_1stC_CE_gr2.png
https://ru.wikipedia.org/wiki/media/File:Ancient_Chinese_customs_post_on_Silk_Road_near_Dunhuang.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/media/File:Ferdinand_von_Richthofen.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Asturias.svg
https://ru.wikipedia.org/wiki/media/File:Holy_Sepulchre_Jerusalem.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Church_of_the_Holy_Sepulchre#/media/File:The_Church_of_the_Holy_Sepulchre-Jerusalem.JPG
https://lv.wikipedia.org/wiki/Rekonkista#/media/File:Don_Pelayo.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Crusades#/media/File:CouncilofClermont.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Ottoman_Empire#/media/File:OttomanEmpireIn1683.png
https://en.wikipedia.org/wiki/Rose_garden#/media/File:Emilia_in_the_rosegarden_%28Teseida%29.jpg