Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. Rietumu un Austrumu kultūru sadursmes teorija 2p.
2. Grāmatā "Civilizāciju sadursme" paustās atziņas 2p.
3. Pirmās idejas par dialoga nepieciešamību civilizāciju attiecībās 1p.