Teorija

Uzdevumi

1. Reklāmas pirmsākumi, reklāmas jomas uzplaukums

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Reklāmas attīstības iezīmes dažādos laika posmos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Reklāmas iezīmes 19.-20.gadsimtā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Mākslas darba reprodukcija reklāmā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Reklāmas veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Kultūras menedžera darba stils

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Reklāmas ietekme uz kultūru

Grūtības pakāpe: zema

2

Testi

1. Reklāmas un mākslas mijiedarbība

Grūtības pakāpe: vidēja

8
2. Reklāmas iezīmes, tās ietekme uz kultūru

Grūtības pakāpe: vidēja

7

Metodiskie materiāli