Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7p.
1. Reklāmas veidi 2p.
2. Kultūras menedžera darba stils 2p.
3. Reklāmas ietekme uz kultūru 2p.
4. Reklāmas veidi attēlos 1p.