Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8p.
1. Reklāmas pirmsākumi, reklāmas jomas uzplaukums 2p.
2. Reklāmas attīstības iezīmes dažādos laika posmos 2p.
3. Reklāmas iezīmes 19.-20.gadsimtā 2p.
4. Mākslas darba reprodukcija reklāmā 1p.
5. Mākslinieki-reklāmu autori 1p.