Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Reklāmas izveide un attīstība Izprot reklāmas un kultūras mijiedarbību, māk raksturot reklāmas attīstību laika gaitā.
2. Reklāmas raksturīgās iezīmes Prot raksturot reklāmas pamatprincipus; zina reklāmas veidus; prot raksturot kultūras menedžmentu, kultūras menedžeru darba stilu; izprot reklāmas saistību ar dzelteno presi; māk raksturot reklāmas ietekmi uz kultūru.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reklāmas pirmsākumi, reklāmas jomas uzplaukums 1. izziņas līmenis zema 2 p. Māk raksturot pirmās reklāmas, to izcelsmes valsti, prot raksturot reklāmas attīstību 20.gadsimta sākumā, māk nosaukt mūsdienu reklāmas dibinātāju.
2. Reklāmas attīstības iezīmes dažādos laika posmos 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot raksturot reklāmas īpatnības dažādos laika posmos.
3. Reklāmas iezīmes 19.-20.gadsimtā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot nosaukt 19.gadsimta populārāko reklāmas meistaru Tomasu Barratu, māk raksturot radiostaciju izveides saistību ar reklāmu, izprot jēdzienu "ziepju opera".
4. Mākslas darba reprodukcija reklāmā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atpazīst Džona Milē gleznas "Ziepju burbuļi" reprodukciju, kuru Tomass Barrats veiksmīgi izmantoja savās reklāmās.
5. Reklāmas veidi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot raksturot reklāmas veidus pēc to nozīmes, demonstrēšanas formas.
6. Kultūras menedžera darba stils 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturo kultūras menedžera darba stilus
7. Reklāmas ietekme uz kultūru 1. izziņas līmenis zema 2 p. Izprot reklāmas ietekmi uz cilvēka domāšanu, kultūras vērtībām, atpazīst reklāmas kritiķus un reklāmas atbalstītājus, viņu uzskatus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reklāmas un mākslas mijiedarbība 00:00:00 vidēja 8 p. Māk raksturot pirmās reklāmas, to izcelmes valsti, prot raksturot reklāmas attīstību 20.gadsimta sākumā, māk nosaukt mūsdienu reklāmas dibinātāju; prot raksturot reklāmas īpatnības dažādos laika posmos; prot nosaukt 19.gadsimta populārāko reklāmas meistaru Tomasu Barratu, māk raksturot radiostaciju izveides saistību ar reklāmu, izprot jēdzienu "ziepju opera"; atpazīst Džona Milē gleznas "Ziepju burbuļi" reprodukciju, kuru Tomass Barrats veiksmīgi izmantoja savās reklāmās; prot nosaukt slavenus gleznotājus, kuri zīmēja reklāmas, afišas, kuru darbus izmantoja reklāmās.
2. Reklāmas iezīmes, tās ietekme uz kultūru 00:00:00 vidēja 7 p. Prot raksturot reklāmas veidus pēc to nozīmes, demonstrēšanas formas; prot raksturo kultūras menedžera darba stilus; izprot reklāmas ietekmi uz cilvēka domāšanu, kultūras vērtībām, atpazīst reklāmas kritiķus un reklāmas atbalstītājus, viņu uzskatus; prot analizēt attēlu, saskatīt reklāmas iezīmes un noteikt tās veidu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reklāma, tās ietekme uz kultūras procesiem 00:00:00 vidēja 16 p. Teorija:1.Reklāmas izveide un attīstība, 2.Reklāmas raksturīgās iezīmes; Uzdevumi:1.Reklāmas pirmsākumi, reklāmas jomas uzplaukums, 2.Reklāmas attīstības iezīmes dažādos laika posmos, 3.Reklāmas iezīmes 19.-20.gadsimtā, 4.Mākslas darba reprodukcija reklāmā, 5.Mākslinieki-reklāmu autori, 6.Reklāmas veidi, 7.Kultūras menedžera darba stils, 8.Reklāmas veidi attēlos, 9.Reklāmas ietekme uz kultūru, 10.Alfona Muhas reklāmas plakāti.