Teorija

Uzdevumi

1. Etnosa raksturojums

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Etnosu rašanās teorijas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Nācijas raksturojums

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Kultūras darbinieku nozīme nāciju izveidē

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Etniskā un nacionālā identitāte

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Tradicionālās etnosa un nācijas ikonas

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Latvijas nacionālais putns

Grūtības pakāpe: zema

2
8. Latvijas nācijas ikonas

Grūtības pakāpe: zema

2

Testi

1. Etnoss

Grūtības pakāpe: vidēja

5
2. Nācija, kultūras darbinieku loma nāciju izveidē

Grūtības pakāpe: vidēja

5
3. Etniskā identitāte, etnosa un nācijas ikonas

Grūtības pakāpe: vidēja

5
4. Nācijas ikonas Latvijā

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Materiāli skolotājiem