Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. Etnosa raksturojums 2p.
2. Etnosu rašanās 1p.
3. Etnosu rašanās teorijas 2p.