3. jūnijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Viduslaiku periodizācija, klosteru veidošanās Viduslaiku sākums un beigas; kristietības nostiprināšanās; vientuļnieki, mūku kustības sākums; klosteru aizsākumi.
2. Klosteri - kultūras centri Klosteru nozīme sabiedrībā; klosteru kārtība; klosteru funkcijas; grāmatu izgatavošana.
3. Pārmaiņas mākslā; kristīgā simbolika Kristīgās mākslas aizsākumi, Bizantijas kristīgā māksla, pārmaiņas Rietumeiropā; kristīgā simbolika.
4. Miniatūru māksla Miniatūru mākslas attīstība, īpatnības, sasniegumi.
5. Arhitektūras raksturojums Antīkās arhitektūras nozīme; centriska plānojuma un bazilikāla stila dievnami.
6. Romānikas arhitektūra un tēlniecība Romānikas stila vēsturiskais konteksts, raksturīgais arhitektūrā, tēlniecībā.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Raksturo viduslaikus 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nostiprina zināšanas par viduslaiku datējumu.
2. Papildini tekstu par kristietības sākumu 2. izziņas līmenis vidēja 10 p. Sekmē lasītprasmi, kritisko domāšanu, pārbauda izpratni.
3. Raksturo attieksmi pret antīko kultūru 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pārbauda izpratni, iegūtās zināšanas.
4. Pēti tekstu - klostera nolikumu 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Papildina zināšanas, sekmē izpratni.
5. Nosaki attēlā klostera funkciju 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sekmē prasmi analizēt attēlus, secināt.
6. Sakārto procesus hronoloģiskā secībā 3. izziņas līmenis vidēja 4 p. Nostiprina izpratni par pēctecību.
7. Grupē viduslaiku klosteru funkcijas 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nostiprina prasmi grupēt darbības formas.
8. Papildini tekstu par viduslaiku mentalitāti 3. izziņas līmenis vidēja 16 p. Papildina zināšanas, prasmi veidot vispārinājumus.
9. Pēti mākslas simbolus 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Papildina zināšanas, prasmi spriest, secināt.
10. Skaidro ar grāmatu gatavošanu saistītus jēdzienus 2. izziņas līmenis zema 2 p. Nostiprina jēdzienu zināšanas.
11. Raksturo tēlu simboliku 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Papildina zināšanas, izpratni par mākslas simbolisko raksturu.
12. Nosaki mākslas iezīmes attēlā 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pārbauda zināšanas par mākslas īpatnībām.
13. Nosaki attēloto mēnesi 2. izziņas līmenis zema 2 p. Sekmē prasmi analizēt vizuālo vēstījumu.
14. Nosaki arhitektūras stila iezīmes attēlā 2. izziņas līmenis zema 1 p. Nostiprina, pārbauda zināšanas par arhitektūras stiliem.
15. Skaidro arhitektūras jēdzienu nozīmi 2. izziņas līmenis zema 2 p. Nostiprina jēdzienu zināšanas.
16. Papildini tekstu par ietekmēm arhitektūrā 2. izziņas līmenis vidēja 10 p. Pārbauda, nostiprina zināšanas, lasītprasmi.
17. Nosaki attēla atbilstību stilam 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina prasmi atpazīt arhitektūras stilu.
18. Saisti aprakstu ar stilu 2. izziņas līmenis zema 1 p. Papildina zināšanas, prasmi noteikt stila atbilstību aprakstam.
19. Nosaki arhitektūras stila iezīmes attēlā 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina, pārbauda zināšanas par arhitektūras stiliem.
20. Nosaki tēlniecības parauga iezīmes attēlā 2. izziņas līmenis zema 1 p. Nostiprina, pārbauda zināšanas par arhitektūras stiliem.
21. Savieto stilu un pazīmes 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nostiprina prasmi noteikt arhitektūras stilu.
22. Nosaki interjera stilu attēlā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sekmē, pārbauda zināšanas par arhitektūras stiliem.
23. Analizē katedrāļu funkcijas, elementus 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pārbauda, papildina zināšanas par arhitektūras nozīmi, elementiem.
24. Izvērtē apgalvojumus par viduslaiku kultūru 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Papildina zināšanas, kritisko domāšanu.
25. Sakārto procesus hronoloģiskā secībā 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Nostiprina izpratni par pēctecību.
26. Skaidro jēdzienu nozīmi 2. izziņas līmenis zema 2 p. Nostiprina jēdzienu zināšanas.
27. Nosaki manuskripta ilustrāciju attēlā 2. izziņas līmenis zema 2 p. Nostiprina izpratni par arhitektūras elementiem, to nosaukumiem.
28. Papildini tekstu par viduslaiku kultūru 2. izziņas līmenis vidēja 8 p. Pilnveido prasmi papildināt spriedumus, pielietojot zināšanas.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nosaki mākslas veidu attēlā Citi vidēja 1 p. Pārbauda, papildina zināšanas par mākslas veidiem.
2. Nosaki mākslas veidu attēlā Citi vidēja 1 p. Pārbauda, papildina zināšanas par mākslas veidiem.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:50:00 vidēja 24 p. Notikumu hronoloģija, klosteru loma, mākslas un arhitektūras raksturojums.