Teorija

Uzdevumi

1. Raksturo viduslaikus

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Papildini tekstu par kristietības sākumu

Grūtības pakāpe: vidēja

10
3. Raksturo attieksmi pret antīko kultūru

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Pēti tekstu - klostera nolikumu

Grūtības pakāpe: augsta

2
5. Nosaki attēlā klostera funkciju

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Sakārto procesus hronoloģiskā secībā

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Grupē viduslaiku klosteru funkcijas

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Papildini tekstu par viduslaiku mentalitāti

Grūtības pakāpe: vidēja

16
9. Pēti mākslas simbolus

Grūtības pakāpe: augsta

3
10. Skaidro ar grāmatu gatavošanu saistītus jēdzienus

Grūtības pakāpe: zema

2
11. Raksturo tēlu simboliku

Grūtības pakāpe: augsta

1
12. Nosaki mākslas iezīmes attēlā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Nosaki attēloto mēnesi

Grūtības pakāpe: zema

2
14. Nosaki arhitektūras stila iezīmes attēlā

Grūtības pakāpe: zema

1
15. Skaidro arhitektūras jēdzienu nozīmi

Grūtības pakāpe: zema

2
16. Papildini tekstu par ietekmēm arhitektūrā

Grūtības pakāpe: vidēja

10
17. Nosaki attēla atbilstību stilam

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Saisti aprakstu ar stilu

Grūtības pakāpe: zema

1
19. Nosaki arhitektūras stila iezīmes attēlā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Nosaki tēlniecības parauga iezīmes attēlā

Grūtības pakāpe: zema

1
21. Savieto stilu un pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

3
22. Nosaki interjera stilu attēlā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
23. Analizē katedrāļu funkcijas, elementus

Grūtības pakāpe: vidēja

1
24. Izvērtē apgalvojumus par viduslaiku kultūru

Grūtības pakāpe: augsta

3
25. Sakārto procesus hronoloģiskā secībā

Grūtības pakāpe: augsta

4
26. Skaidro jēdzienu nozīmi

Grūtības pakāpe: zema

2
27. Nosaki manuskripta ilustrāciju attēlā

Grūtības pakāpe: zema

2
28. Papildini tekstu par viduslaiku kultūru

Grūtības pakāpe: vidēja

8

Testi

1. Tēmas uzdevumu apkopojums

Grūtības pakāpe: vidēja

24

Materiāli skolotājiem