Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Simbolisms Simbolisms mākslā
2. Postimpresionisms Postimpresionisma raksturojums
3. Jūgendstils Jūgendstils arhitektūrā un mākslā
4. Tēlniecība Latvijā 19./20.gs. Tēlniecība Latvijā 19.gs.-20.gs. sākums
5. Glezniecība Latvijā 19./20.gs. mijā 19.gs.-20.gs. sākuma glezniecība Latvijā
6. Arhitektūra Latvijā 19./20.gs.mijā 19.gs.-20.gs sākuma arhitektūras raksturojums

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Simbolisma raksturīgās iezīmes 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Simbolisma raksturojums
2. Simbolisms, spilgtākie pārstāvji 1. izziņas līmenis vidēja 6 p. Krustvārdu mīkla
3. Postimpresionisma vispārīgs raksturojums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Postimpresionisma raksturojums
4. Postimpresionisma raksturīgās pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Attēlu tests,Pols Gogēns
5. Jūgendstila raksturojums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jūgendstila raksturojums
6. Latvija. 19.gs.otrās puses tēlniecības iezīmes 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Spilgtākais būvplastikas pārstāvis,ārzemju tēlnieka ietekme uz latviešu tēlniecību
7. Latvija. Tēlniecība 19./20.gs. 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. G.Šķilters,A.Bija
8. Latvija. 19.gs. glezniecības iezīmes 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Augstskola mākslinieciskās izglītības iegūšanai;J.S.Roze
9. Latvijas gleznotāju daiļrade 19./20.gs. 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. 19.gs. latviešu gleznotāju daiļrades raksturojums
10. Latviešu mākslinieku pulciņš 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Latviešu mākslinieku pulciņš
11. V.Purvītis 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. V.Purvīša mākslas darbs
12. Rīgas apbūve līdz 19.gs.vidum 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Rīgas apbūves īpatnības līdz 19.gs. vidum
13. Rīga. 19.gadsimta celtnes 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Rūpniecības uzņēmums,sabiedriska rakstura celtne
14. Latvija. Jūgendstila arhitektūras elementi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Attēlu tests
15. Simbolisma pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Attēlu tests
16. Postimpresionisma pārstāvji, viņu daiļrade 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Loģikas ķēdīte
17. Postimpresionisma pārstāvji, viņu daiļrade 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Postimpresionisma pārstāvju un viņu daiļrades raksturojums
18. Jūgendstila pārstāvji 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jūgendstila pārstāvju daiļrades raksturojums
19. Jūgendstila pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Attēlu tests
20. 19./20.gs. latviešu tēlnieks 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. 19./20.gs. latviešu tēlnieka daiļrades raksturojums
21. J.Valtera daiļrade 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Mākslas stila noteikšana
22. Mākslas darba autors 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Mākslas darba autora noteikšana
23. 19.gs. arhitektūras stili Latvijā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Loģikas ķēdīte
24. 19.gs. Latvijas arhitektūras stilu pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Attēlu tests

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jūgendstila iezīmes Citi vidēja 1 p. Līdzīgs 2005.,2007.,2010.gada eksāmenu jautājumiem
2. Māksla 19./20.gs. Citi vidēja 1 p. Līdzīgs 2004.,2005.gada eksāmenu jautājumiem

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Simbolisms 00:00:00 vidēja 4 p. Vidējs grūtības līmenis, izpildes laiks - 6min
2. Postimpresionisma raksturojums 00:00:00 vidēja 8 p. Vidējs grūtības līmenis, izpildes laiks - 15min
3. Jūgendstila raksturojums 00:00:00 vidēja 5 p. Vidējs grūtības līmenis, izpildes laiks - 11min
4. Tēlniecība Latvijā 19.gs.-20.gs. sākums 00:00:00 vidēja 7 p. Vidējs grūtības līmenis, izpildes laiks - 6min
5. 19.gs. latviešu glezniecība 00:00:00 vidēja 9 p. Vidējs grūtības līmenis, izpildes laiks - 10min
6. Latvija. Arhitektūras iezīmes 19./20.gs. 00:00:00 vidēja 7 p. Vidējs grūtības līmenis, izpildes laiks - 12min