Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Simbolisms Simbolisms mākslā
2. Postimpresionisms Postimpresionisma raksturojums
3. Jūgendstils Jūgendstils arhitektūrā un mākslā
4. Tēlniecība Latvijā 19./20.gs. Tēlniecība Latvijā 19.gs.-20.gs. sākums
5. Glezniecība Latvijā 19./20.gs. mijā 19.gs.-20.gs. sākuma glezniecība Latvijā
6. Arhitektūra Latvijā 19./20.gs.mijā 19.gs.-20.gs sākuma arhitektūras raksturojums

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Simbolisma raksturīgās iezīmes 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Simbolisma raksturojums
2. Simbolisms, spilgtākie pārstāvji 1. izziņas līmenis vidēja 6p. Krustvārdu mīkla
3. Postimpresionisma vispārīgs raksturojums 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Postimpresionisma raksturojums
4. Postimpresionisma raksturīgās pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Attēlu tests,Pols Gogēns
5. Jūgendstila raksturojums 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Jūgendstila raksturojums
6. Latvija. 19.gs.otrās puses tēlniecības iezīmes 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Spilgtākais būvplastikas pārstāvis,ārzemju tēlnieka ietekme uz latviešu tēlniecību
7. Latvija. Tēlniecība 19./20.gs. 1. izziņas līmenis vidēja 2p. G.Šķilters,A.Bija
8. Latvija. 19.gs. glezniecības iezīmes 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Augstskola mākslinieciskās izglītības iegūšanai;J.S.Roze
9. Latvijas gleznotāju daiļrade 19./20.gs. 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 19.gs. latviešu gleznotāju daiļrades raksturojums
10. Latviešu mākslinieku pulciņš 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Latviešu mākslinieku pulciņš
11. V.Purvītis 2. izziņas līmenis vidēja 1p. V.Purvīša mākslas darbs
12. Rīgas apbūve līdz 19.gs.vidum 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Rīgas apbūves īpatnības līdz 19.gs. vidum
13. Rīga. 19.gadsimta celtnes 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Rūpniecības uzņēmums,sabiedriska rakstura celtne
14. Latvija. Jūgendstila arhitektūras elementi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Attēlu tests
15. Simbolisma pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Attēlu tests
16. Postimpresionisma pārstāvji, viņu daiļrade 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Loģikas ķēdīte
17. Postimpresionisma pārstāvji, viņu daiļrade 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Postimpresionisma pārstāvju un viņu daiļrades raksturojums
18. Jūgendstila pārstāvji 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Jūgendstila pārstāvju daiļrades raksturojums
19. Jūgendstila pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Attēlu tests
20. 19./20.gs. latviešu tēlnieks 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 19./20.gs. latviešu tēlnieka daiļrades raksturojums
21. J.Valtera daiļrade 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Mākslas stila noteikšana
22. Mākslas darba autors 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Mākslas darba autora noteikšana
23. 19.gs. arhitektūras stili Latvijā 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Loģikas ķēdīte
24. 19.gs. Latvijas arhitektūras stilu pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Attēlu tests

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jūgendstila iezīmes Citi vidēja 1p. Līdzīgs 2005.,2007.,2010.gada eksāmenu jautājumiem
2. Māksla 19./20.gs. Citi vidēja 1p. Līdzīgs 2004.,2005.gada eksāmenu jautājumiem

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Simbolisms 00:00:00 vidēja 4p. Vidējs grūtības līmenis, izpildes laiks - 6min
2. Postimpresionisma raksturojums 00:00:00 vidēja 8p. Vidējs grūtības līmenis, izpildes laiks - 15min
3. Jūgendstila raksturojums 00:00:00 vidēja 5p. Vidējs grūtības līmenis, izpildes laiks - 11min
4. Tēlniecība Latvijā 19.gs.-20.gs. sākums 00:00:00 vidēja 7p. Vidējs grūtības līmenis, izpildes laiks - 6min
5. 19.gs. latviešu glezniecība 00:00:00 vidēja 9p. Vidējs grūtības līmenis, izpildes laiks - 10min
6. Latvija. Arhitektūras iezīmes 19./20.gs. 00:00:00 vidēja 7p. Vidējs grūtības līmenis, izpildes laiks - 12min