Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8p.
1. Postimpresionisma vispārīgs raksturojums 2p.
2. Postimpresionisma pārstāvis 1p.
3. Postimpresionisma pārstāvji, viņu daiļrade 2p.
4. Postimpresionisma pārstāvji, viņu daiļrade 1p.
5. Postimpresionisma raksturīgās pazīmes 2p.