Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

4p.
1. Simbolisma raksturīgās iezīmes 2p.
2. Simbolisma pārstāvji 1p.
3. Simbolisma pazīmes 1p.