Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9p.
1. Latvija. 19.gs. glezniecības iezīmes 2p.
2. Latviešu mākslinieku pulciņš 1p.
3. Latvijas gleznotāju daiļrade 19./20.gs. 1p.
4. Gleznotāju sasniegumi 1p.
5. V.Purvītis 1p.
6. J.Valtera daiļrade 1p.
7. Mākslas darba autors 2p.