Simbolisms
 
Simbolisms - viens no literatūras, mūzikas un glezniecības virzieniem. Izveidojies 19.gadsimta 70.-80.gados  Francijā, savu augstāko attīstības punktu sasniedza 19.-20.gadsimtu mijā.
Simbolisti kritizēja impresionismu, atteicās no dabas vērošanas, no dabas kā iedvesmas avota, pievēršoties cilvēka iekšējai pasaulei, par galveno radošajā procesā uzskatot prātu un iztēli. Simbolisti uzskatīja, ka mākslas darba pamatā jābūt idejai, kas vispārināti, subjektīvi un dekoratīvi izteikta simbolu veidā.
Svarīgi!
Simbolisti iedvesmu rada literatūrā, seno ģermāņu, ķeltu un skandināvu mitoloģijā, leģendās, mītos,pasakās, Bībelē. Gleznotāji ar simbolu palīdzību centās parādīt abstraktus jēdzienus - tikums, netikums, sadisms, miesaskāre, vientulība, nāve, aizsaule u.c. Bieži vien simbolisti savu ideju izteikšanai izmantoja sievietestēlu - Salomi, sengrieķu Helenu, Sfinksu u.c.
No dabas elementiem tika izmantoti ziedi, dažādi dzīvnieki.
 
Francija
Pjērs Pivī de Šavāns (1824-1898)
Simbolisma ievērojamākais pārstāvis. Līdzās stājglezniecībai nodarbojās arī ar monumentāli dekoratīvo glezniecību, kas bija kā pretreakcija uz impresionistu stājmākslu (gleznas).
Šavāna gleznas veltītas abstraktām, vispārcilvēciskām tēmām, kas paustas ar alegoriju palīdzību (piemēram, "Darbs", "Atpūta", 1863).
shavans.jpg
Sienu gleznojumos (monumentālā glezniecība) izmantotas vēsturiskas , leģendāras tēmas. Šie gleznojumi rotā daudzu muzeju, bibliotēku un dažādu iestāžu telpas visā Francijā. Tās ir plašas kompozīcijas, gleznotas sudrabaini pelēkos toņos, kuras rada sapņainu, nereālu noskaņu.
Šavāns savos darbos izmanto sievietes tēlu, kuru vizuālais risinājums aizgūts no antīkās un klasiskās mākslas. Šīs sievietes vienmēr attēlotas uz ainavas fona.
shavans-nave un meitenes.jpg
"Nāve un meitenes"
 
 
shavans-sapnis.jpg
"Sapnis"
 
Gistavs Moro (1826-1898)
Moro nestudēja reālo dzīvi, pārsvarā gleznoja mitoloģiskas ainas. Savos darbos viņš izmantoja vēsturiskas, mitoloģiskas, reliģiskas tēmas.
Moro ainavas ir skumju apgarotas.
moro.jpg
moro-orfejs.jpg
"Orfejs"
moro-salome.jpg
"Salome"
moro-prometejs.jpg
"Prometejs"
 
Odilons Redons (1840-1916)
Gleznotājs un grafiķis. Mācījās Daiļo mākslu skolā Parīzē. Savos darbos apvieno reālus un izdomātus tēlus, tādējādi izveidojot noslēpumainu pasauli.
Redons gleznoja arī ziedu pušķus, visbiežāk pasteļu tehnikā.
redons-ciklops.jpg
"Ciklops"
redons-ofelija.jpg
"Ofēlija"
redons-mezha gars.jpg
"Meža gars"
  
Anglija
Edvards Kolijs Bērns - Džonss (1833-1898)
Angļu simbolisma spilgtākais pārstāvis.
Mācījās pie angļu gleznotāja un prerafaelītu brālības pārstāvja Dantes Gabriela Rosetti.
Kopā ar domubiedriem, Bērns-Džonss radīja otru prerafaelītu skolu, papildinot to ar simbolismam raksturīgajiem tēliem.
berns-dzons.jpg
Bērns-Džonss pievērsās viduslaiku mītiem, leģendām, izmantoja arī Sandro Botičelli radītos tēlus. Viņa gleznas ir emocionālas, jūtams viegls gurdenums, brīnuma gaidas.
 
dzons-kafetuja.jpg
"Karalis Kofetuja un nabaga meitene"
dzonss-merlina piemanishana.jpg
"Merlina piemānīšana"
 
 
 
 
dzons-mila uz drupam.jpg
"Mīla uz drupām"
Itālija
Džovanni Segantīni (1858-1899)
Mācījās Milānas Mākslas akadēmijā, daiļrades sākumposmā gleznoja Alpu ainavas, poetizētas zemnieku ikdienas ainas. Simbolismam pievērsās 80.gados. Gleznoja poētiskas, simboliskas kompozīcijas.
segantini.jpg
segantini-dzivibas engelis.jpg
"Dzīves eņģelis"
 
 
segantini-mila pie dziv.avota.jpg
"Mīlestība pie dzīvības avota"
 
Norvēģija
Edvards Munks (1863-1944)
Norvēģu gleznotājs un grafiķis, viens no ekspresionisma virziena izveidotājiem.
Mācījās Karaliskajā zīmēšanas skolā Kristiānijā, papildināja zināšanas pie gleznotāja Kristiana Kroga.
Ar simbolisma palīdzību Munks pauž dzīves, mīlestības, nāves, baiļu, traģisma, iznīcības, vientulības, melanholijas un nemiera tēmas
munks.jpg
 
Vācija
Arnolds Bēklins (1827-1901)
Mācījās Diseldorfas Mākslas akadēmijā. Dzīvojot Romā, tika uzgleznotas romantiskas ainavas, kuru sižeti aizgūti no sengrieķu mitoloģijas. Laika gaitā šie tēli kļuva drūmāki.
Bēklina darbiem raksturīgi kontrastaini krāsu salikumi, spilgts kolorīts.
 
beklins1.jpg
 
beklins-naru rotaljas.jpg
"Nāru rotaļas"
beklins-miruso sala1.JPG
"Mirušo sala"
 
Francs fon Štuks (1863-1928)
Mācījās Minhenes Mākslas akadēmijā. Šajā laikā piedalījies dažādu grāmatu ilustrēšanā.
No 1895.gada bija Minhenes Mākslas akadēmijas profesors. 1906.gadā tika iecelts dižciltīgo kārtā.
Gleznoja teatralizētas mitoloģiskas un alegoriskas ainas ar simbolisku zemtekstu, reizēm - arī ar erotisku pieskaņu.
shtuks.jpg
 
shtuks-greks.jpg
"Grēks"
shtuks-lucifers.jpg
"Lucifers"
shtuks-salome.jpg
"Salome"
 
Atsauce:
Vispārīgā mākslas vēsture, 4.daļa/Skaidrīte Cielava. - Rīga, Zvaigzne ABC. - 239 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 126.-133.lpp.
Attēli:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Puvis_de_Chavannes.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Pierre-C%C3%A9cile_Puvis_de_Chavannes_002.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Pierre-C%C3%A9cile_Puvis_de_Chavannes_003.jpg
http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:GustaveMoreau02.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Gustave_Moreau_007.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Gustave_Moreau_006.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Gustave_Moreau_Salom%C3%A9_1876.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Redon.cyclops.jpg
http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:446px-Redon.ophelia.jpg
http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:367px-Redon_spirit-forest.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Edward_Burne-Jones_Photogravure_Hollyer.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Burne-jones_cophetua.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Beguiling_of_Merlin.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Burne-jones-love-among-the-ruins.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Segantini_1878.jpg&filetimestamp=20071020194715
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Engel_des_Lebens_1894.jpg&filetimestamp=20071021160902
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Liebe_an_der_Quelle_des_Lebens.jpg&filetimestamp=20071021173359
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Edvard_Munch_1921.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Arnold_B%C3%B6cklin_%281827_-_1901%29,_Selbstportrait_%281873%29.jpg&filetimestamp=20050506065553
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Arnold_B%C3%B6cklin_001.jpg&filetimestamp=20050519032602
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Arnold_Boecklin_-_Island_of_the_Dead,_Third_Version.JPG&filetimestamp=20080130212828
http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Franz_von_Stuck_Selbstbildnis_im_Atelier.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Franz_von_Stuck_004.jpg
http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Franz_von_Stuck-Luzifer.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Franz_von_Stuck_010.jpg