Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. uzdevums 1. jautājums 1. izziņas līmenis zema 1p. Skolēns secina kādas skābes sāļus skolotāja izmantoja eksperimentā, balstoties uz aprakstītajiem novērojumiem.
2. 1. uzdevums 2. jautājums 1. izziņas līmenis zema 1p. Skolēns nosaka vielas ķīmisko formulu, balstoties uz reakcijas aprakstu un aprakstītajiem novērojumiem.
3. 1. uzdevums 3. jautājums 1. izziņas līmenis zema 2p. Skolēns nosaka vielas ķīmisko formulu balstoties uz ķīmiskās reakcijas un novērojumu aprakstu.
4. 1. uzdevums 4. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns nosaka vielas ķīmisko formulu balstoties uz ķīmiskās reakcijas aprakstu un novērojumiem.
5. 1. uzdevums 5. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Skolēns nosaka vielas ķīmisko formulu, kā arī risinot nosaka dotas vielas karsēšanas produkta ķīmisko formulu.
6. 1. uzdevums 6. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēns nosaka vielas ķīmisko formulu balstoties uz aprēķiniem par vielas spēju izreagēt ar skābi un attiecīga produkta karsēšanas iznākumu.
7. 1. uzdevums 7. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns balstoties uz ķīmisko reakciju vienadojumiem, nosaka kādu metālu īpašību izmantoja metālu atdalīšanai no savienojumiem.
8. 2. uzdevums 8. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns aprēķina gāzes koncentrāciju procentos, zinot gāzes koncentrāciju miljonajās daļās.
9. 2. uzdevums 9. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Skolēns aprēķina ogļskābās gāzes tilpumu klasē, kā arī vielas daudzumu.
10. 2. uzdevums 10. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Skolēns apēķina kontroldarbam veltīto laiku, balstoties uz ogļskabas gāzes daudzumu telpā pirms un pēc kontroldarba.
11. 2. uzdevums 11. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns aprēķina skābekļa koncentrāciju telpā, zinot sākotnējo koncentrāciju un pieņemot, ka organismā norisinājās tikai cukura oksidēšanās.
12. 2. uzdevums 12. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēns aprēķina vielas daudzumu, lai samazinātu ogļskābās gāzes koncentrāciju klasē līdz 400 m.d.
13. 2. uzdevums 13. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēns aprēķina oksīda masu, kura ir nepieciešama hidroksīda pagatavošanai, to sajaucot ar ūdeni.
14. 3. uzdevums 14. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Skolēns nosaka pazīmes, kuras var piedēvēt aromātiskajiem savienojumiem.
15. 3. uzdevums 15. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns nosaka kādam nosacījumama jānotiek, lai notiktu izolētas dubultsaites hidrogenēšanas reakcija ar ūdeņradi.
16. 3. uzdevums 16. jautajums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns nosaka kāda viela neveidosies reakcijas maisījumā benzola hidrogenēšanas laikā.
17. 3. uzdevums 17. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēns nosaka vielu ķīmiskas formulas, balstoties uz doto vielu reakcijām ar benzolu.
18. 3. uzdevums 18. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēns nosaka cik daudz dažādu reģioizomēru (pozīcijas izomēru) var veidoties, ja A lielā pārākumā pilnīgi reaģē ar benzolu.
19. 3. uzdevums 19. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēns nosaka vielas empīrisko formulu un molekulformulu, zinot, ka doto vielu izmanto pārneses hidrogenēšanā.
20. 3. uzdevums 20. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēns noska vielas izomēru, kurš tiek izmantots pārneses hidrogenēšanā.
21. 3. uzdevums 21. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēns nosaka vielu ķīmiskās formulas, kuras veidosies disproporcionējoties diazēnam.
22. 4. uzdevums 22. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēns aprēķina kopējo reakcijas iznākumu, zinot katras ķīmiskās pārvērtības praktisko iznākumu.
23. 4. uzdevums 23. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Skolēns nosaka vielu ķīmiskās formnulas, balstoties uz reakcijas norisi un iznākumiem.
24. 4. uzdevums 24. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Skolēns nosaka vielu ķīmiskās formulas balstoties uz reakcijas norisi un vielu iznākumu.
25. 4. uzdevums 25. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Skolēns aprēķina vielas masu, zinot ķīmisko reakciju norisi un reakcijas iznākumu.
26. 4. uzdevums 26. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Skolēns aprēķina vielas masu, zinot reakcijas iznākumu.
27. 4. uzdevums 27. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Skolēns secina par darbībām, kuras jāveic pēc eksperimenta, zinot iegūtās vielas īpašības.
28. 4. uzdevums 28. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Skolēns nosaka vielas ķīmisko formulu, balstoties uz izejvielas reakciju ar ūdeni.
29. 5. uzdevums 29. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns nosaka ķīmisko formulu vielai, kura viedojas izvadot kādu maisījumu caur bārija hidroksīda šķīdumu.
30. 5. uzdevums 30. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns aprēķina gāzu vielas daudzumu, izmantojot Klapeirona-Mendeļejeva vienādojumu.
31. 5. uzdevums 31. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēns aprēķina reakcijas laikā izdalītā ūdens daudzumu, kuršveidojas pazeminot temperatūru un spiedienu.
32. 5. uzdevums 32. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Skolēns nosaka vielas molekulformulu, zinot reakcijas apstākļus un produkta masu.
33. 5. uzdevums 33. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Skolēns izvieto koeficentus ķīmiskās reakcijas vienādojumā, sākotnēji nosakot nezināmās vielas ķīmisko formulu.
34. 5. uzdevums 34. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns redzot vielu struktūrformulas, nosaka, kuras vielas atkrāso bromūdeni.
35. 5. uzdevums 35. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns nosaka vielu, kura neatkrāso bromūdeni, bet reaģē ar bromu saturošu savienojumu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. uzdevums 01:00:00 vidēja 11p. Uzdevums "Skolotāja mīkla".
2. 2. uzdevums 01:00:00 vidēja 12p. Uzdevums "Oda svaigam gaisam".
3. 3. uzdevums 01:00:00 vidēja 15p. Uzdevums "Gredzenu pavēlnieks".
4. 4. uzdevums 01:00:00 vidēja 24p. Uzdevums "Vectēva bērnības dienu hobijs".
5. 5. uzdevums 01:00:00 vidēja 14p. Uzdevums "Organiskais detektīvs".

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ķīmijas olimpiāde 12. klasei, 2020. gads 05:00:00 vidēja 76p. 2020. gada 61. valsts ķīmijas olimpiādes 2. posma visi uzdevumi.