24. aprīlis - ĶĪMIJA
MONITORINGA DARBS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. uzdevums 1. jautājums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēns secina kādas skābes sāļus skolotāja izmantoja eksperimentā, balstoties uz aprakstītajiem novērojumiem.
2. 1. uzdevums 2. jautājums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēns nosaka vielas ķīmisko formulu, balstoties uz reakcijas aprakstu un aprakstītajiem novērojumiem.
3. 1. uzdevums 3. jautājums 1. izziņas līmenis zema 2 p. Skolēns nosaka vielas ķīmisko formulu balstoties uz ķīmiskās reakcijas un novērojumu aprakstu.
4. 1. uzdevums 4. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns nosaka vielas ķīmisko formulu balstoties uz ķīmiskās reakcijas aprakstu un novērojumiem.
5. 1. uzdevums 5. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēns nosaka vielas ķīmisko formulu, kā arī risinot nosaka dotas vielas karsēšanas produkta ķīmisko formulu.
6. 1. uzdevums 6. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns nosaka vielas ķīmisko formulu balstoties uz aprēķiniem par vielas spēju izreagēt ar skābi un attiecīga produkta karsēšanas iznākumu.
7. 1. uzdevums 7. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns balstoties uz ķīmisko reakciju vienadojumiem, nosaka kādu metālu īpašību izmantoja metālu atdalīšanai no savienojumiem.
8. 2. uzdevums 8. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns aprēķina gāzes koncentrāciju procentos, zinot gāzes koncentrāciju miljonajās daļās.
9. 2. uzdevums 9. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēns aprēķina ogļskābās gāzes tilpumu klasē, kā arī vielas daudzumu.
10. 2. uzdevums 10. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēns apēķina kontroldarbam veltīto laiku, balstoties uz ogļskabas gāzes daudzumu telpā pirms un pēc kontroldarba.
11. 2. uzdevums 11. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns aprēķina skābekļa koncentrāciju telpā, zinot sākotnējo koncentrāciju un pieņemot, ka organismā norisinājās tikai cukura oksidēšanās.
12. 2. uzdevums 12. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns aprēķina vielas daudzumu, lai samazinātu ogļskābās gāzes koncentrāciju klasē līdz 400 m.d.
13. 2. uzdevums 13. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns aprēķina oksīda masu, kura ir nepieciešama hidroksīda pagatavošanai, to sajaucot ar ūdeni.
14. 3. uzdevums 14. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēns nosaka pazīmes, kuras var piedēvēt aromātiskajiem savienojumiem.
15. 3. uzdevums 15. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns nosaka kādam nosacījumama jānotiek, lai notiktu izolētas dubultsaites hidrogenēšanas reakcija ar ūdeņradi.
16. 3. uzdevums 16. jautajums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns nosaka kāda viela neveidosies reakcijas maisījumā benzola hidrogenēšanas laikā.
17. 3. uzdevums 17. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns nosaka vielu ķīmiskas formulas, balstoties uz doto vielu reakcijām ar benzolu.
18. 3. uzdevums 18. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns nosaka cik daudz dažādu reģioizomēru (pozīcijas izomēru) var veidoties, ja A lielā pārākumā pilnīgi reaģē ar benzolu.
19. 3. uzdevums 19. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns nosaka vielas empīrisko formulu un molekulformulu, zinot, ka doto vielu izmanto pārneses hidrogenēšanā.
20. 3. uzdevums 20. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns noska vielas izomēru, kurš tiek izmantots pārneses hidrogenēšanā.
21. 3. uzdevums 21. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns nosaka vielu ķīmiskās formulas, kuras veidosies disproporcionējoties diazēnam.
22. 4. uzdevums 22. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns aprēķina kopējo reakcijas iznākumu, zinot katras ķīmiskās pārvērtības praktisko iznākumu.
23. 4. uzdevums 23. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēns nosaka vielu ķīmiskās formnulas, balstoties uz reakcijas norisi un iznākumiem.
24. 4. uzdevums 24. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēns nosaka vielu ķīmiskās formulas balstoties uz reakcijas norisi un vielu iznākumu.
25. 4. uzdevums 25. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēns aprēķina vielas masu, zinot ķīmisko reakciju norisi un reakcijas iznākumu.
26. 4. uzdevums 26. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēns aprēķina vielas masu, zinot reakcijas iznākumu.
27. 4. uzdevums 27. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēns secina par darbībām, kuras jāveic pēc eksperimenta, zinot iegūtās vielas īpašības.
28. 4. uzdevums 28. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēns nosaka vielas ķīmisko formulu, balstoties uz izejvielas reakciju ar ūdeni.
29. 5. uzdevums 29. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns nosaka ķīmisko formulu vielai, kura viedojas izvadot kādu maisījumu caur bārija hidroksīda šķīdumu.
30. 5. uzdevums 30. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns aprēķina gāzu vielas daudzumu, izmantojot Klapeirona-Mendeļejeva vienādojumu.
31. 5. uzdevums 31. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns aprēķina reakcijas laikā izdalītā ūdens daudzumu, kuršveidojas pazeminot temperatūru un spiedienu.
32. 5. uzdevums 32. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēns nosaka vielas molekulformulu, zinot reakcijas apstākļus un produkta masu.
33. 5. uzdevums 33. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēns izvieto koeficentus ķīmiskās reakcijas vienādojumā, sākotnēji nosakot nezināmās vielas ķīmisko formulu.
34. 5. uzdevums 34. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns redzot vielu struktūrformulas, nosaka, kuras vielas atkrāso bromūdeni.
35. 5. uzdevums 35. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns nosaka vielu, kura neatkrāso bromūdeni, bet reaģē ar bromu saturošu savienojumu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. uzdevums 01:00:00 vidēja 11 p. Uzdevums "Skolotāja mīkla".
2. 2. uzdevums 01:00:00 vidēja 12 p. Uzdevums "Oda svaigam gaisam".
3. 3. uzdevums 01:00:00 vidēja 15 p. Uzdevums "Gredzenu pavēlnieks".
4. 4. uzdevums 01:00:00 vidēja 24 p. Uzdevums "Vectēva bērnības dienu hobijs".
5. 5. uzdevums 01:00:00 vidēja 14 p. Uzdevums "Organiskais detektīvs".

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ķīmijas olimpiāde 12. klasei, 2020. gads 05:00:00 vidēja 76 p. 2020. gada 61. valsts ķīmijas olimpiādes 2. posma visi uzdevumi.