4. jūnijs - MATEMĀTIKA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Periodiskās tabulas noslēpumi. 1. uzdevums, 1. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko elementu periodisko tabulu.
2. Periodiskās tabulas noslēpumi. 1. uzdevums, 2. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko elementu periodisko tabulu.
3. Periodiskās tabulas noslēpumi. 1. uzdevums, 3. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko elementu periodisko tabulu.
4. Periodiskās tabulas noslēpumi. 1. uzdevums, 4. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko elementu oksidēšanās pakāpēm savienojumos.
5. Periodiskās tabulas noslēpumi. 1. uzdevums, 5. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par metālisko elementu fizikālajām īpašībām.
6. Periodiskās tabulas noslēpumi. 1. uzdevums, 6. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par nemetālisko elementu fizikālajām īpašībām.
7. Periodiskās tabulas noslēpumi. 1. uzdevums, 7. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par skābo oksīdu ķīmiskajām īpašībām.
8. Periodiskās tabulas noslēpumi. 1. uzdevums, 8. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko elementu īpašībām.
9. Periodiskās tabulas noslēpumi. 1. uzdevums, 9. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par skābekļa alotropiju.
10. Periodiskās tabulas noslēpumi. 1. uzdevums, 10. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko elementu masas daļu aprēķināšanu, ja tas atrodas savienojumos.
11. Periodiskās tabulas noslēpumi. 1. uzdevums, 11. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par oksīdu ķīmiskās formulas aprēķināšanu, ja ir zināma skābekļa masas daļa savienojumā.
12. Pagatavojam šķīdumus. 2. uzdevums, 12. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par izšķīdinātās vielas masas daļas aprēķināšanu šķīdumā.
13. Pagatavojam šķīdumus. 2. uzdevums, 13. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par aprēķiniem, kas nepieciešami pagatavojot šķīdumus.
14. Pagatavojam šķīdumus. 2. uzdevums, 14. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par aprēķiniem, kas saistīti ar izšķīdinātās vielas masas daļu šķīdumā.
15. Pagatavojam šķīdumus. 2. uzdevums, 15. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par šķīdumu tilpuma aprēķinu.
16. Pagatavojam šķīdumus. 2. uzdevums, 16. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par aprēķiniem, kas saistīti ar izšķīdinātās vielas masas daļu šķīdumā.
17. Pagatavojam šķīdumus. 2. uzdevums, 17. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas ķīmisko savienojumu formulu aprēķināšanā ja ir zināma izšķīdušās vielas masas daļa šķīdumā, vielas daudzums un šķīduma masa.
18. Par gāzēm, un ne tikai... 3. uzdevums, 18. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par gāzes ķīmiskās formulas atrašanu, ja ir zināms gāzes blīvums.
19. Par gāzēm, un ne tikai... 3. uzdevums, 19. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par gāzu maisījuma vielas daudzuma aprēķināšanu ja ir zināms gāzu maisījuma tilpums.
20. Par gāzēm, un ne tikai... 3. uzdevums, 20. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmiskā elementa masu savienojumā aprēķināšanu, ja ir zināma vielu maisījuma masa un reakcijas laikā radušos produktu tilpums.
21. Par gāzēm, un ne tikai... 3. uzdevums, 21. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par atomu skaita aprēķināšanu molekulā, ja ir zināma vielas formas molmasa.
22. Par gāzēm, un ne tikai... 3. uzdevums, 22. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmiskās reakcijas norisi.
23. Par gāzēm, un ne tikai... 3. uzdevums, 23. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ūdeņraža iegūšanas veidiem.
24. Par gāzēm, un ne tikai... 3. uzdevums, 24. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ūdeņraža iegūšanas paņēmienos iesaistītajiem ķīmiskajiem elementiem.
25. Par gāzēm, un ne tikai... 3. uzdevums, 25. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par organiska savienojuma ķīmiskās formulas atrašanu, ja ir dots ķīmiskais reakcijas vienādojums.
26. Sulfātu nomenklatūra un iegūšana. 4. uzdevums, 26. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko savienojumu triviālajiem nosaukumiem.
27. Sulfātu nomenklatūra un iegūšana. 4. uzdevums, 27. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par vara(II) sulfāta iegūšanas paņēmieniem.
28. Noslēpumains pulveris. 5. uzdevums, 28.-30. jautājumi 1. izziņas līmenis vidēja 6 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par vielu formulu atrašanu, ja ir dots to raksturojums.
29. Noslēpumains pulveris. 5. uzdevums, 31. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 5 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par vielas ķīmiskās formulas atrašanu un molmasas aprēķināšanu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Periodiskās tabulas noslēpumi 01:00:00 vidēja 20 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko elementu periodisko tabulu.
2. Pagatavojam šķīdumus 01:00:00 vidēja 19 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par izšķīdinātās vielas masas daļas aprēķināšanu šķīdumā un sārmu metāla halogenīda ķīmiskās formulas aprēķināšanu.
3. Par gāzēm, un ne tikai... 01:00:00 vidēja 19 p.
4. Sulfātu nomenklatūra un iegūšana 01:00:00 vidēja 4 p.
5. Noslēpumains pulveris 01:00:00 vidēja 11 p.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ķīmijas olimpiāde 9. klasei, 2019. gads 06:00:00 augsta 73 p.