Grūtības pakāpe:
01:00:00
1. Pagatavojam šķīdumus. 2. uzdevums, 12. jautājums 2 p.
2. Pagatavojam šķīdumus. 2. uzdevums, 13. jautājums 3 p.
3. Pagatavojam šķīdumus. 2. uzdevums, 14. jautājums 4 p.
4. Pagatavojam šķīdumus. 2. uzdevums, 15. jautājums 3 p.
5. Pagatavojam šķīdumus. 2. uzdevums, 16. jautājums 4 p.
6. Pagatavojam šķīdumus. 2. uzdevums, 17. jautājums 3 p.