STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Uzdevumi

1. Periodiskās tabulas noslēpumi. 1. uzdevums, 1. jautājums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Periodiskās tabulas noslēpumi. 1. uzdevums, 2. jautājums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Periodiskās tabulas noslēpumi. 1. uzdevums, 3. jautājums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Periodiskās tabulas noslēpumi. 1. uzdevums, 4. jautājums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Periodiskās tabulas noslēpumi. 1. uzdevums, 5. jautājums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Periodiskās tabulas noslēpumi. 1. uzdevums, 6. jautājums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Periodiskās tabulas noslēpumi. 1. uzdevums, 7. jautājums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Periodiskās tabulas noslēpumi. 1. uzdevums, 8. jautājums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Periodiskās tabulas noslēpumi. 1. uzdevums, 9. jautājums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Periodiskās tabulas noslēpumi. 1. uzdevums, 10. jautājums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Periodiskās tabulas noslēpumi. 1. uzdevums, 11. jautājums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Pagatavojam šķīdumus. 2. uzdevums, 12. jautājums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Pagatavojam šķīdumus. 2. uzdevums, 13. jautājums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Pagatavojam šķīdumus. 2. uzdevums, 14. jautājums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
15. Pagatavojam šķīdumus. 2. uzdevums, 15. jautājums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Pagatavojam šķīdumus. 2. uzdevums, 16. jautājums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
17. Pagatavojam šķīdumus. 2. uzdevums, 17. jautājums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. Par gāzēm, un ne tikai... 3. uzdevums, 18. jautājums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Par gāzēm, un ne tikai... 3. uzdevums, 19. jautājums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Par gāzēm, un ne tikai... 3. uzdevums, 20. jautājums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
21. Par gāzēm, un ne tikai... 3. uzdevums, 21. jautājums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
22. Par gāzēm, un ne tikai... 3. uzdevums, 22. jautājums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
23. Par gāzēm, un ne tikai... 3. uzdevums, 23. jautājums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
24. Par gāzēm, un ne tikai... 3. uzdevums, 24. jautājums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
25. Par gāzēm, un ne tikai... 3. uzdevums, 25. jautājums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
26. Sulfātu nomenklatūra un iegūšana. 4. uzdevums, 26. jautājums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
27. Sulfātu nomenklatūra un iegūšana. 4. uzdevums, 27. jautājums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
28. Noslēpumains pulveris. 5. uzdevums, 28.-30. jautājumi

Grūtības pakāpe: vidēja

6
29. Noslēpumains pulveris. 5. uzdevums, 31. jautājums

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Testi

1. Periodiskās tabulas noslēpumi

Grūtības pakāpe: vidēja

20
2. Pagatavojam šķīdumus

Grūtības pakāpe: vidēja

19
3. Par gāzēm, un ne tikai...

Grūtības pakāpe: vidēja

19
4. Sulfātu nomenklatūra un iegūšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. Noslēpumains pulveris

Grūtības pakāpe: vidēja

11

Materiāli skolotājiem