Grūtības pakāpe:
01:00:00
1. Sulfātu nomenklatūra un iegūšana. 4. uzdevums, 26. jautājums 1 p.
2. Sulfātu nomenklatūra un iegūšana. 4. uzdevums, 27. jautājums 3 p.