Grūtības pakāpe:
01:00:00
1. Noslēpumains pulveris. 5. uzdevums, 28.-30. jautājumi 6 p.
2. Noslēpumains pulveris. 5. uzdevums, 31. jautājums 5 p.