17. jūnijs - VĒSTURE
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Augstspiediena kristāli. 1. uzdevums, 1. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 11 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par savienojumu ķīmiskām un fizikālām īpašībām.
2. Augstspiediena kristāli. 1. uzdevums, 2. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par savienojumu triviāliem nosaukumiem.
3. Augstspiediena kristāli. 1. uzdevums, 3. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko savienojumu izmantošanu.
4. Augstspiediena kristāli. 1. uzdevums, 4. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par savienojumu ķīmiskām un fizikālām īpašībām. Prasme sastādīt ķīmisko reakciju vienādojumus.
5. Augstspiediena kristāli. 1. uzdevums, 5. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 5 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par savienojumu ķīmiskām un fizikālām īpašībām. Prasme sastādīt ķīmisko reakciju vienādojumus, noteikt oksidētāju un reducētāju.
6. Indīgais konservants. 2. uzdevums, 6. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par savienojumu ķīmiskām un fizikālām īpašībām. Prasme noteikt oksīdu formulas, veicot aprēķinus ar molmasu.
7. Indīgais konservants. 2. uzdevums, 7. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 8 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par savienojumu ķīmiskām un fizikālām īpašībām. Prasme noteikt vielu formulas, veicot aprēķinus ar molmasu un masas daļu.
8. Indīgais konservants. 2. uzdevums, 8. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par koeficientu noteikšanu reakcijas vienādojumā un elektronu bilances vienādojumu sastādīšanu.
9. Indīgais konservants. 2. uzdevums, 9. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par savienojumu ķīmiskām un fizikālām īpašībām.
10. Joniem bagātais ezers. 3. uzdevums, 10. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par izšķīdušo vielu un jonu koncentrāciju šķīdumā un prasme veikt attiecīgus aprēķinus.
11. Joniem bagātais ezers. 3. uzdevums, 11. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par sāls koncentrāciju šķīdumā un prasme veikt attiecīgus aprēķinus.
12. Joniem bagātais ezers. 3. uzdevums, 12. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par savienojumu ķīmiskām un fizikālām īpašībām.
13. Joniem bagātais ezers. 3. uzdevums, 13. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par savienojumu ķīmiskām un fizikālām īpašībām. Prasme aprēķināt izšķīdušas vielas koncentrāciju šķīdumā.
14. Joniem bagātais ezers. 3. uzdevums, 14. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par savienojumu ķīmiskām un fizikālām īpašībām, kā arī prasme veikt aprēķinus par izšķīdušas vielas koncentrāciju šķīdumā un pH.
15. Zanes organiskā aizraušanās. 4. uzdevums, 15. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par organisko savienojumu ķīmiskām un fizikālām īpašībām. Prasme veikt aprēķinus pēc produktu tilpuma un masas, noteikt savienojumu empīrisko formulu pēc molmasas.
16. Zanes organiskā aizraušanās. 4. uzdevums, 16.-17. jautājumi 1. izziņas līmenis vidēja 5 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par organisko savienojumu ķīmiskām un fizikālām īpašībām. Prasme veikt aprēķinus pēc produktu tilpuma un masas, noteikt savienojumu empīrisko un molekulāru formulu, nosaukumu.
17. Zanes organiskā aizraušanās. 4. uzdevums, 18. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par organisko savienojumu ķīmiskām un fizikālām īpašībām.
18. Zanes organiskā aizraušanās. 4. uzdevums, 19. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par organisko savienojumu ķīmiskām un fizikālām īpašībām.
19. Zanes organiskā aizraušanās. 4. uzdevums, 20. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par organisko savienojumu ķīmiskām un fizikālām īpašībām.
20. Zanes organiskā aizraušanās. 4. uzdevums, 21. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par organisko savienojumu ķīmiskām un fizikālām īpašībām.
21. Zanes organiskā aizraušanās. 4. uzdevums, 22. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 6 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par organisko savienojumu ķīmiskām un fizikālām īpašībām.
22. Zanes organiskā aizraušanās. 4. uzdevums, 23. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par organisko savienojumu ķīmiskām un fizikālām īpašībām.
23. Zanes organiskā aizraušanās. 4. uzdevums, 24. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par organisko savienojumu ķīmiskām un fizikālām īpašībām, izomēru iegūšanu.
24. Trīskāršas problēmas... 5. uzdevums, 25. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par savienojumu ķīmiskām un fizikālām īpašībām. Prasme veikt vienkāršus ķīmiskus aprēķinus, noteikt vielas molmasu.
25. Trīskāršas problēmas... 5. uzdevums, 26. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par savienojumu ķīmiskām un fizikālām īpašībām. Prasme veikt ķīmiskus aprēķinus, noteikt vielu pēc molmasas.
26. Trīskāršas problēmas... 5. uzdevums, 27. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 7,5 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par savienojumu ķīmiskām un fizikālām īpašībām. Prasme veikt ķīmiskus aprēķinus, noteikt vielas pēc molmasas.
27. Trīskāršas problēmas... 5. uzdevums, 28. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par savienojumu ķīmiskām un fizikālām īpašībām. Prasme noteikt ķīmiskā elementa oksidēšanas pakāpi savienojumos.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Augstspiediena kristāli 01:00:00 vidēja 20 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmiskajiem savienojumiem, to nosaukumiem un īpašībām.
2. Indīgais konservants 01:00:00 vidēja 14 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par savienojumu ķīmiskām un fizikālām īpašībām.
3. Joniem bagātais ezers 01:00:00 vidēja 12 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par savienojumu ķīmiskām un fizikālām īpašībām, kā arī prasme veikt aprēķinus par izšķīdušas vielas koncentrāciju šķīdumā un pH.
4. Zanes organiskā aizraušanās 01:00:00 vidēja 23 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par organisko savienojumu ķīmiskām un fizikālām īpašībām.
5. Trīskāršās problēmas... 01:00:00 vidēja 18,5 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par savienojumu ķīmiskām un fizikālām īpašībām. Prasme noteikt vielas pēc molmasas un noteikt ķīmiskā elementa oksidēšanas pakāpi savienojumos.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ķīmijas olimpiāde 12. klasei, 2018. gads 06:00:00 vidēja 87,5 p.