Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

18,5p.
1. Trīskāršas problēmas... 5. uzdevums, 25. jautājums 4p.
2. Trīskāršas problēmas... 5. uzdevums, 26. jautājums 4p.
3. Trīskāršas problēmas... 5. uzdevums, 27. jautājums 7,5p.
4. Trīskāršas problēmas... 5. uzdevums, 28. jautājums 3p.