Grūtības pakāpe:
01:00:00

Visi uzdevumi:

14p.
1. Indīgais konservants. 2. uzdevums, 6. jautājums 3p.
2. Indīgais konservants. 2. uzdevums, 7. jautājums 8p.
3. Indīgais konservants. 2. uzdevums, 8. jautājums 2p.
4. Indīgais konservants. 2. uzdevums, 9. jautājums 1p.