24. aprīlis - ĶĪMIJA
MONITORINGA DARBS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Organika 101. 1. uzdevums, 1. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par organisko vieliu ķīmiskām īpāšībām un prasmes formulas aprēķināšanā pēc reakcijas vienādojuma un vielas molmasas.
2. Organika 101. 1. uzdevums, 2. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par organisko vieliu ķīmiskām īpāšībām un prasmes IUPAC nosaukumu veidošanā.
3. Organika 101. 1. uzdevums, 3. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par organisko vieliu ķīmiskām īpāšībām un prasmes IUPAC nosaukumu veidošanā.
4. Organika 101. 1. uzdevums, 4. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par organisko vieliu ķīmiskām īpāšībām un izomēriem, kā arī prasmes IUPAC nosaukumu veidošanā.
5. Organika 101. 1. uzdevums, 5. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 7 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par organisko vieliu ķīmiskām īpāšībām un iegūšanas paņēmieniem.
6. Organika 101. 1. uzdevums, 6. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par organisko vieliu ķīmiskām īpāšībām un iegūšanas paņēmieniem.
7. Organika 101. 1. uzdevums, 7. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par organisko vieliu ķīmiskām īpāšībām un iegūšanas paņēmieniem.
8. Organika 101. 1. uzdevums, 8. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par organisko vieliu ķīmiskām īpāšībām, iegūšanas paņēmieniem un triviāliem nosaukumiem.
9. Organika 101. 1. uzdevums, 9. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par organisko vieliu ķīmiskām īpāšībām, iegūšanas paņēmieniem un triviāliem nosaukumiem.
10. Organika 101. 1. uzdevums, 10. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par organisko vieliu ķīmiskām īpāšībām, iegūšanas paņēmieniem un reakciju mehānismiem.
11. Organika 101. 1. uzdevums, 11. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par organisko vieliu ķīmiskām īpāšībām, iegūšanas paņēmieniem un reakciju apstākļiem.
12. Organika 101. 1. uzdevums, 12., 13. jautājumi 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par organisko vieliu ķīmiskām īpāšībām, iegūšanas paņēmieniem, reakciju mehānismiem un apstākļiem.
13. Sērvērtību shēma. 2. uzdevums, 14. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 10 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par neorganisko vielu (īpaši sēra savienojumu) ķīmiskām īpašībām.
14. Sērvērtību shēma. 2. uzdevums, 15. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 6 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par neorganisko vielu (īpaši sēra savienojumu) ķīmiskām īpašībām.
15. Sērvērtību shēma. 2. uzdevums, 16. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par neorganisko vielu (īpaši sēra savienojumu) ķīmiskām īpašībām.
16. Katrs pa savam. 3. uzdevums, 17., 23. jautājumi 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par molārās koncentrācijas izskaidrošanu ar titrēšanas metodi un aprēķināšanu pēc izreaģušas vielas daudzuma.
17. Katrs pa savam. 3. uzdevums, 18., 19., 24. jautājumi 1. izziņas līmenis vidēja 5 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par molārās koncentrācijas izskaidrošanu ar kalorimetrisko metodi un aprēķināšanu pēc izreaģušas vielas daudzuma un temperatūras izmaiņas.
18. Katrs pa savam. 3. uzdevums, 20.-22., 25. jautājumi 1. izziņas līmenis vidēja 6 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par molārās koncentrācijas izskaidrošanu pēc blīvuma lietojot rokasgrāmatas datus.
19. Katrs pa savam. 3. uzdevums, 26. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par blakusreakcijām vielu ilgstošās uzglabāšanas rezultātā.
20. Krāsainās pārvērtības. 4. uzdevums, 27. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 10 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par neorganisko vielu fizikālām un ķīmiskām īpašībām.
21. Krāsainās pārvērtības. 4. uzdevums, 28. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par neorganisko vielu fizikālām un ķīmiskām īpašībām. Uzdevuma pareizai izpildei ir nepiciešamas labas ķīmisko reakciju vienādojumu sastādīšanas un koeficientu izlikšanas prasmes.
22. Krāsainās pārvērtības. 4. uzdevums, 29. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par neorganisko vielu fizikālām un ķīmiskām īpašībām. Uzdevuma pareizai izpildei ir nepiciešamas labas ķīmisko reakciju vienādojumu sastādīšanas un koeficientu izlikšanas prasmes.
23. Krāsainās pārvērtības. 4. uzdevums, 30. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par neorganisko vielu fizikālām un ķīmiskām īpašībām, kā arī savienojumu struktūru.
24. Homeopātisko preparātu ķīmija. 5. uzdevums, 31. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par neorganisko vielu fizikālām un ķīmiskām īpašībām.
25. Homeopātisko preparātu ķīmija. 5. uzdevums, 32. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par neorganisko vielu fizikālām un ķīmiskām īpašībām.
26. Homeopātisko preparātu ķīmija. 5. uzdevums, 33. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par neorganisko vielu fizikālām un ķīmiskām īpašībām, kā arī vielas masas aprēķināšanas prasmes no molārās koncentrācijas un tilpuma.
27. Homeopātisko preparātu ķīmija. 5. uzdevums, 34. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 5 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par neorganisko vielu fizikālām un ķīmiskām īpašībām, kā arī vielas masas aprēķināšanas prasmes no masas koncentrācijas un tilpuma.
28. Homeopātisko preparātu ķīmija. 5. uzdevums, 35. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par neorganisko vielu fizikālām un ķīmiskām īpašībām, kā arī vielas masas aprēķināšanas prasmes no molārās koncentrācijas un tilpuma.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Organika 101 01:00:00 vidēja 21 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par organisko vieliu ķīmiskām īpāšībām un prasmes formulas aprēķināšanā pēc reakcijas vienādojuma un vielas molmasas.
2. Sērvērtību shēma 01:00:00 vidēja 17 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par neorganisko vielu (īpaši sēra savienojumu) ķīmiskām īpašībām.
3. Katrs pa savam 01:00:00 vidēja 15 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par molārās koncentrācijas izskaidrošanu ar titrēšanas metodi un aprēķināšanu pēc izreaģušas vielas daudzuma, kalorimetrisks metodes vai izmantojot rokasgrmatas datus.
4. Krāsainās pārvērtības 01:00:00 vidēja 5 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par neorganisko vielu fizikālām un ķīmiskām īpašībām.
5. Homeopātisko preparātu ķīmija 01:00:00 vidēja 17 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par neorganisko vielu fizikālām un ķīmiskām īpašībām, kā arī vielas masas aprēķināšanas prasmes no molārās vai masas koncentrācijas un tilpuma.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ķīmijas olimpiāde 12. klasei, 2017. gads 06:00:00 vidēja 85 p.