Grūtības pakāpe:
01:00:00

Visi uzdevumi:

21p.
1. Organika 101. 1. uzdevums, 1. jautājums 2p.
2. Organika 101. 1. uzdevums, 2. jautājums 1p.
3. Organika 101. 1. uzdevums, 3. jautājums 1p.
4. Organika 101. 1. uzdevums, 4. jautājums 2p.
5. Organika 101. 1. uzdevums, 5. jautājums 7p.
6. Organika 101. 1. uzdevums, 6. jautājums 1p.
7. Organika 101. 1. uzdevums, 7. jautājums 1p.
8. Organika 101. 1. uzdevums, 8. jautājums 1p.
9. Organika 101. 1. uzdevums, 9. jautājums 1p.
10. Organika 101. 1. uzdevums, 10. jautājums 1p.
11. Organika 101. 1. uzdevums, 11. jautājums 1p.
12. Organika 101. 1. uzdevums, 12., 13. jautājumi 2p.