Grūtības pakāpe:
01:00:00

Visi uzdevumi:

5p.
1. Krāsainās pārvērtības. 4. uzdevums, 28. jautājums 1p.
2. Krāsainās pārvērtības. 4. uzdevums, 29. jautājums 2p.
3. Krāsainās pārvērtības. 4. uzdevums, 30. jautājums 2p.